ALMI – en KATASTROF för framtidens ekonomiska tillväxt

ALMI – en KATASTROF för en hållbar ekonomisk tillväxt 

Jag menar att det i många fall kan vara en katastrof för ett framtidens tillväxtföretag att komma till denna statliga aktör. Detta främst genom den totala inkompetens i globala affärer som präglar organisationen.

Så beskrivs ALMI på regeringens hemsida; ”Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera företagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.”
Det är vackra ord men ett slag i luften när man som företagare kommer i kontakt med organisationen för att tro sig kunna få professionella råd.

Jag har personligen haft många kontakter med denna statliga aktör, utan att ha träffat på så många professionella företagsrådgivare, vilket bör vara deras huvudområde. Jag har också försökt att skaffa mig en uppfattning om organisationen genom att ha deltagit i deras seminarier och företagsmöten. En mycket sorglig samling av epitetet professionella företagsrådgivare.
Ett synligt bevis för detta var när jag praktiskt testade av deras råd och kunskaper i ett verkligt projekt med en gigantisk världsomspännande potential. Förfrågan till ALMI om projektet var enbart av rådgivande karaktär och utan några finansiella aspekter.
Efter ett flertal presentationer och begäran om ALMI:s utlåtande skriftligt kom deras svar efter några påminnelser. En del av deras svar citeras nedan; ”Vi har inte möjlighet eller kompetens att bistå i detta världsomspännande projekt”.
Detta hände för ett tiotal år sedan och det aktuella världsomspännande projektet är i full gång i ett annat land och har idag 2018 mer än 100 000 anställda.

Idag 2018 har nu ALMI begåvats med ytterligare mandat för att bistå med råd till just de företag och entreprenörer som har ett internationellt fokus. ALMI skall med andra ord bli en internationell affärsrådgivare till svenska företag och entreprenörer.
Det man för ett tiotal år sedan själva insåg och erkände, nämligen att deras brist på internationella kunskaper och affärserfarenhet, har nu fått ett nytänkande.

Jag är inte ensam om att kraftigt kritisera ALMI, och ifrågasätter hela deras existens och menar att deras samlade brist på kompetens inom det område som är deras uppdrag kan vara en direkt fara för företag och entreprenörer med globala tillväxtmöjligheter.

Jag har sett flera exempel på liknande organisationer som hålls under armarna av staten och direkt kan vara förödande för den hjälpsökande entreprenören. Som exempel vill jag nämna Business Sweden (f.d. Exportrådet) som jag har träffat på i många länder med tvivelaktiga resultat. Ett verkligt skräckexempel är det nu begravda Invest in Sweden Agency som på många sätt har varit en stor belastning för Sverige både ekonomiskt och PR mässigt.

Invest Sweden gick i graven den 1 januari 2013, självklart mot sin vilja. Detta efter för många ”heta” avslöjanden om bland annat ineffektivitet och ekonomiska oegentligheter. Läs allt om SvD Näringslivs granskning av Invest Sweden som till slut blev för mycket för regeringen; https://www.svd.se/invest-sweden-laggs-ned

Läs om mitt farväl till Invest Sweden; Farväl Invest Sweden – http://xn--blslampan-62a.se/?p=2206  

Att generaldirektören för Invest Sweden också var styrelseordförande i ALMI kanske ger ytterligare obehagliga vibbar kring denna typ av statliga organisationer och myndigheter.

Jag är oerhört kritisk mot den kapitalförstöring som sker av svenska myndigheter och organisationer med nisch affärsrådgivning till entreprenörer och företag. Jag ser dessa mer som täckmantel för att skapa sysselsättning för deras medarbetare. Dessa organisationer och myndigheter är också föremål för särskilt många oegentligheter, där det som kommer fram i dagen, bara är toppen på ett isberg.

ALMI är för mig inte bara en ineffektiv organisation som inte kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt och framgångsrikt sätt med positivt resultat. Snarare låser de upp födelsen av framtidens möjliga storföretag, genom sin avsaknad av affärskompetens och en gedigen grund i entreprenörskapets värld.

Jag efterlyser en oberoende professionell utredning om ALMI:s nytta och skada och en öppen redovisning på vilka konkreta resultat som åstadkommits sedan starten 1994.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera