Medborgarlön i Sverige kanske bättre än dagens dolda nödhjälpslöner…

Medborgarlön i Sverige kanske bättre än dagens dolda nödhjälpslöner…

Medborgarlön kan  vara bättre än dagens nödhjälpslösningar för alla som inte har ett reellt JOBB eller helt enkelt inte kan klara sin basala försörjning.

Finland har i januari 2017 infört en medborgarlön som ett försök på två år, som därefter skall utvärderas. Det är ett begränsat försök som genomförs, där 2000 arbetslösa får 5600 kronor skattefritt  insatt på sitt konto varje månad. Det är med stort intresse som jag följer utvecklingen och resultatet av detta försök i Finland.

Nödhjälpsarbete som kom på 1920-talet efter första världskriget menar jag finns kvar idag 2018, men självklart i andra tappningar.  En stor skillnad mellan efterkrigstidens nödhjälpsarbete  och dagens är att det idag inte alls är kopplat till något arbete som skapar NYTTA. Utöver avsaknaden av ARBETE som är kopplat till NYTTA, så har man bytt namn otaliga gånger. Namn som förekommit är exempelvis; Beredskapsarbete, moderna beredskapsarbete, moderna beredskapsjobb i staten, FAS3, nystartsjobb, det senaste som kom bara för någon vecka sedan var etableringsjobb, men med säkerhet inte det sista. Denna namnuppräkning kan fortsätta i all oändlighet.

Arbetsförmedlingen har på sin hemsida en rubrik som heter Stöd och insatser A-Ö, där kan man finna otaliga mängder av 2018 års nödhjälpsarbeten. Länk;https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-A-O.html
Kärt barn har många namn.

Jag skrev en artikel tidigare med rubriken Sveriges nödhjälpsarbeten från 1920-talet fortsätter 2017 och ökar…, Länk; http://xn--blslampan-62a.se/?p=5665
Artikeln visar på mer fakta kring nödhjälpsarbeten i gamla tider, och den NYTTA som dessa arbeten tillförde samhället på flera plan.

Jag hävdar bestämt att arbetsförmedlingens lista Stöd och insatser A-Ö, bara är ett sorgligt bevis på Sveriges misslyckande med att skapa behövda JOBB, och som tillför den NYTTA, som landet ständigt är i behov av. Reella JOBB som ständigt måste tillföras för att kunna få en sund och kontinuerlig ekonomisk utveckling.

Men det som är mest negativt med dagens svenska sysselsättningspolitik i förarsätet, är den möjlighet till fusk och oegentligheter. Jag menar att fusk och oegentligheter får en enorm växtkraft, genom den ogenomträngliga djungeln av alla stöd och bidrag. I många myndigheter där det administreras olika stöd och bidrag, både till företag och privatpersoner så förekommer det fusk och oegentligheter. Det har under decennier avslöjats många skandaler som ändå får ses som enbart toppen på ett isberg av den verkliga sanningen.
Några av de senare upptäckta myndighetsskandalerna är exempelvis; Fastighetsverket; https://www.svt.se/nyheter/inrikes/misstankt-korruption-pa-fastighetsverket-detta-har-hant och IT-skandalen på Transportstyrelsen; https://www.svt.se/nyheter/inrikes/14669816

Detta är bara några fåtal exempel på avslöjanden i några av de drygt 500 myndigheter som finns i Sverige idag 2018. Utöver dessa så finns det 290 kommuner i landet, där det finns gott om liknande exempel på fusk och oegentligheter. Till dessa skall man även plussa på med alla närstående organisationer som tillhör det officiella Sverige.

En aldrig sinande svans av skrupelfria företagare föds i Sverige, mycket genom dessa stöd och bidrag som är medborgarnas skattepengar. Det handlar om nya företag som startas upp inom de många skattefinansierade områden som vård och omsorg, men även utbildningsområden. Ett annat område som under senare decennier har varit attraktivt för privata företagare är alla områden som ligger nära arbetsmarknaden, där arbetsförmedlingen har huvudansvaret.
Här saknas det inte idérika företagare som mycket snabbt finner nya affärsmöjligheter med snabba och stora vinster, bland alla av arbetsförmedlingens Stöd och insatser A-Ö.

Sveriges arbetsmarknad och politik av idag, för mig osökt till en sannberättelse som hände i Grekland, när det stora sjukhuset blev begåvad med en trädgårdsmästare.
En släkting till sjukhuschefen fick en dag erbjudandet att bli sjukhusets trädgårdsmästare och basa över de arbetare han behövde för skötseln, han fick själv sköta anställningen. Han antog erbjudandet efter att ha blivit övertygad att det inte hade någon som helst betydelse att han inte hade den utbildning, som jobbet egentligen krävde. Efter tjugo år därefter så basade trädgårdsmästaren över 18 anställda trädgårdsarbetare. En riktigt stor avdelning hade det blivit efter 20 år, däremot så var trädgården inte större än första dagen han tillträdde sin befattning. Den hade fortfarande bara två ynka rabatter framför sjukhusentrén, med några fåtal vackra blommor som krävde bevattning och ett i övrigt kärleksfullt omhändertagande.

Låt oss slippa denna variant av trädgårdsmästare i Sverige!

Jag menar att en medborgarlön rätt utformat kan ha en del poäng, en poäng är att det med automatik också bör bli färre möjligheter till fusk och oegentligheter. Detta utvecklar jag i en artikel med rubriken; Fel bidrag = Mer korruption, mutor, fusk och bidragsberoende. Länk; http://xn--blslampan-62a.se/?p=5533
Självklart så finns det både fördelar och nackdelar med en medborgarlön, men tanken är ändå så pass intressant att det seriöst bör undersökas mer.

Det är nu hög tid att ändra Sveriges kurs från bidrag och stöd till JOBB och egenskapad LÖN.    

Jag menar att Sverige snart har passerat sitt BÄST FÖRE DATUM och därför blir det allt svårare att ändra kurs.

Tummen ner 2018 för Sveriges reella JOBB- kapitulation

Ett passande citat här är; ”Man kan inte styra vinden – men man kan ändra seglen”

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Ett svar pâ Medborgarlön i Sverige kanske bättre än dagens dolda nödhjälpslöner…

  1. Palle säger:

    Hej o god fortsättning på nya året

    Roligt att se den kamp som förs här för att visa på de många brister som finns i Sverige.
    Delar åsikten att Sverige har kapitulerat i att skapa riktiga jobb utan bidrag till allt och alla.

    fortsätt kampen, Palle

Lämna ett svar