Äldreomsorg eller äldresorg…

Äldreomsorg eller äldresorg…

Det är inom många områden som Sverige halkar efter på. Även om mitt favoritområde är företagande och skapande av reella JOBB så ligger också omhändertagandet av äldre mig varmt om hjärtat.

Det är inte ovanligt med skandaler inom äldreomsorgen och gäller då ograverat överallt i Sverige. Även om allmäntillståndet inom äldrevården är bra så skall Sverige aldrig ge upp tanken om att det alltid kan bli bättre.

Det finns oändligt många avslöjanden om olika missförhållanden i äldrevården och detta är tyvärr ingen ny företeelse som kommit i dagen under den senare tiden.
Jag skall beskriva det på enkelt sätt genom att hänvisa till en artikel som publicerades 2005 av SVT med rubriken; Många fall av vanvård i äldrevården – Länk; https://www.svt.se/nyheter/manga-fall-av-vanvard-i-aldrevarden
Artikeln visar några exempel på upptäckta fall av vanvård och andra missförhållanden på äldreboende i Klippan, Malmö, Västerås, Sundsvall, Örebro, Falun, Gislaved och Landskrona. Även det uppmärksammade fallet på Polhemsgården i Solna som blev upphovet till en lag Lex Sarah (1999) finns beskrivet i artikeln.

Denna äldreomsorg är inte värdig att fortsätta i Sverige 2018. Detta även om de övervägande har en bra äldreomsorg, så är varje fall av motsatsen en skam i dagens moderna samhälle. Det finns inget försvar för de fall som upptäcks.

Jag tror inte att lösningen på alla missförhållanden går att finna enbart med mera ekonomiska resurser. Oavsett hur stora och många penningpåsar så kommer det alltid att förekomma missförhållanden i äldrevården. Det gäller såväl om det är kommunala eller privata boenden.

Jag är säker på att det behövs både mer personal och rätt personal, detta kostar självklart pengar. För att få penningpåsen att räcka till allt så är det frågan om prioritering, vilket jag inte har det största förtroende för när det gäller kommunerna som är ansvarig för äldreomsorgen.
Ett exempel på prioritering kan vara att dra in på kommunernas ”påhittiga” och nödvändiga affärsresor till alla möjliga och omöjliga länder. Jag har under åren mött många kommuner med dess företrädare i länder som exempelvis Ryssland, Kina, för att inte tala om fastighetsmässan i Cannes och i alla dessa möten fått se hur kommunernas penningpåse prioriteras.
Ett exempel från Cannes är där ett inköp av ett svart damplagg i storlek 40 omvandlades till en lunch på kvittot. Läs artikeln i GP med rubriken; Skattepengar betalade lyxliv i Cannes – http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/skattepengar-betalade-lyxliv-i-cannes-1.603598

Jag har arbetat i många andra länder och sett varierande kvalitet av äldreomsorg. I en del länder betydligt sämre än i Sverige, men det finns också länder som förvånar mig med en betydligt bättre äldreomsorg än vad Sverige mäktar med att ge till sina gamla.

Jag avslutar med mitt hopp om en förbättring för alla äldre med en diktstrof ur Liv av Ebba Lindqvist 1934

”Att man är kraftlös.
Nu sitter de gamle i dörrn och vänta på sommar,
tala om sjukdom och nöd, tala om vardagsting.
De ängsla sig för så många ting, men all deras skräck är döden,
snart skall de bli till jord där gräset gror.
(Ur Liv av Ebba Lindqvist 1934)

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar