Västerås flygplats med dess ledning saknar verklighetsförankring

Västerås flygplats med dess ledning saknar verklighetsförankring

Västerås flygplats med bolagets VD och styrelseordförande har (vad jag förstått) besvarat  frågor som jag ställt skriftligt. Men svaret kom som ett debattinlägg i lokaltidningen Vestmanlands Läns Tidning (VLT införd 26 mars 2018. Länk till debattartikeln;
http://www.vlt.se/opinion/debatt/vasteras-flygplats-vill-satsa-pa-fler-flyglinjer

Stort tack för Ert försök till svar Persson och Åkerman, i alla fall ett livstecken.

Rubriken i digitaltidningen är, Västerås flygplats vill satsa på fler flyglinjer, men i papperstidningen så är rubriken Västerås flygplats har en samhällsfunktion.
Nåväl båda rubrikerna har ingen relevans i verkligheten. Flera flygbolag har försökt etablera reguljära flyglinjer från Västerås, men alla har misslyckats. Som exempelvis några av de senaste i raden som kastat in handduken är; Wow Air till USA via Reykjavik, Island, Next Jet både till Helsingfors och Köpenhamn. Alla har kraschlandat, och ibland innan de ens har startat sin första resa.

I svaret som på mina frågor i artikeln som författats och undertecknats av VD Tezz Tordsdotter Åkerman och styrelseordföranden Ulla Persson så finner jag inga klargörande svar på mina frågor, inte ens ett försök att konkret besvara frågorna. Ytterligare dimridåer läggs ut som ett tänkt försvar.
Jag lägger med PDF filen här med mina frågor, som tillställdes flygplatsledningen och ägarna Västerås Kommun (Skattebetalarna). 21 feb_Frågor Västerås Flygplats

Skribenterna säger att Västerås flygplats har en samhällsnyttig funktion utan att exakt precisera vilka funktioner de avser som är livsviktig och till någon nytta för invånarna. De tar upp behovet av ambulansflyget som ett viktigt argument, men berättar då inte hur många ambulansflyg som faktiskt har utnyttjat flygplatsen under varje år.

Det finns en väl fungerande helikopterbas direkt vid sjukhuset både för organ – och alla andra typer av sjuktransporter. Det känns som desperat att behöva framställa behovet och nyttan av flygplatsen, med direkta hot om att flygplatsen kan vara avgörandet mellan liv och död för medborgarna.

Att sedan också ha mage att använda Northvolt och deras utlovade fabrikssatsningar med tusentals anställningar, som ett skäl att underhålla flygplatsen, är mycket magstarkt. Northvolts etablering och storlek får idag anses som mycket osäker.
Västmanlands kvarvarande storföretag har redan uttryckt att de inte har något behov av Västerås flygplats utan ett kontinuerligt reguljärflyg som kan ta dem vidare ut i världen.

Jag hänvisar till en artikel som jag skrev i april 2015 med anledning av krisen i Pajalagruvan  med rubriken; Stefan Löfvens dåliga luktsinne har smittat av sig i hela Norrbotten –http://xn--blslampan-62a.se/?p=4489  – Pajalagruvan eller bolaget Northland som försattes i konkurs är en av Sveriges största ekonomiska konkurs i modern tid.

Jag funderar om det kan finnas ett genetiskt släktdrag i ”dåligt luktsinne” hos Sveriges politikeretablissemang, kanske då främst i socialdemokraterna, men inga partier är snövita. I Västerås har detta dåliga luktsinne gällande flygplatsen varit närvarande ända sedan flygplatsen startade 1976. Alla år sedan starten har flygplatsen gått med stora förluster. Det samlade förlusterna överstiger med råge en halv miljard och till mycket lite nytta för medborgarna.

Lite sans i försvaret av miljonrullningen som pågår i Västerås flygplats år efter år vore klädsamt. Detta även om jag menar att ledningen saknar verklighetsförankring, som jag menar borde vara en grundbult.  Jag är inte ensam om att ha uppfattningen att ledningen och styrelsen inte är rätt man eller kvinna på denna plats. Ulf Hedman som också svarsartikeln riktade sig till har skrivit mycket om flygplatsen och delar mycket av min kritik. Läs en debattartikel av Hedman: Flygplatsstyrelse saknar kompetens –VLT den 10 juni 2016 http://vlt.se/asikt/debatt/1.3957591-flygplatsstyrelse-saknar-kompetens

Hela ledningens svarsartikel med försök till svar på mina och andras frågor, präglas av ett omöjligt och övergivet försök att stärka behovet och nyttan med flygplatsen. Det är mycket tal om olyckan är framme,  som vid stora skogsbranden. Ja, tänk om inte OM fanns, så mycket bättre världen skulle vara.                        

Jag vill också påminna om den nonchalans som ofta råder från kommunen att besvara brev. Som exempelvis mina skriftliga frågor till Anders Teljebäck den 2 februari 2015 om flygplatsen, som trots ett otal påminnelser ännu inte besvarats. Maktfullkomlighet kallar jag det!

Läs min artikel april 2015 med rubriken: Västeråspolitikers svek och oklarheter om flygplatsen fortsätter att stå oemotsagt och utan försvar – Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=4493

Eftersom det är ett nytt val i år så skall jag och säkert många andra i god tid före valdagen begära svar från samtliga politiska partier i Västerås vad de avser att göra med flygplatsen. Skall den vara kvar som idag eller läggas ner och använda förlust pengarna till potthålen i stadens vägar eller förbättra stadens äldrevård. Hål finns det gott om även i Västerås kommun.
Det skall vara klara besked och denna gång kommer vi inte att lita på några löften från Teljebäck och socialdemokraterna, efter deras svek förra valet. Vi glömmer inte Ditt svek vid förra valet Teljebäck!

Den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll, så låt oss ändra kurs med ny luft under vingarna.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks, Västerås. Bokmärk permalink.

Ett svar pâ Västerås flygplats med dess ledning saknar verklighetsförankring

Lämna ett svar