Politiker och myndighetsbyråkrater gömmer sig i en mörk garderob

Politiker och myndighetsbyråkrater gömmer sig i en mörk garderob

Det blir svårare och svårare att syna arbetet inom politiken och myndighetssfären, de ansvariga kan utan att riskera något gömma sig i en mörk garderob.

Det är nästan omöjligt att få sin rätt prövad mot en politiker eller myndighetstjänsteman, detta oavsett hur grava fel som begåtts. Rättssäkerheten kan ifrågasättas. Detta tycks också bli mer och mer vanligt och tenderar att öka i både antal och graden av felen.

Det har skrivits spaltkilometer om fel, missbruk och oegentligheter som begås av politiker och byråkrater. Nu den 23 april skrevs en ledare i Vestmanlands Läns Tidning (VLT) av Joakim Broman med rubriken; ”Idag har ingen ansvar när kommunbyråkrater gör fel”. Tyvärr så är inte artikeln utlagd på webbsidan. Efterfråga artikeln på sidan; http://www.vlt.se/ledare-lib
I artikeln skrivs att det i praktiken är nästan omöjligt att dömas för tjänstefel. 2013 inkom nästan 8000 anmälningar. Endast 23 ledde till fällande dom.

Jag skrev en artikel i oktober 2012 med rubriken: Svenska Myndigheter skapar misstankar om oegentligheter bakom ordet sekretess – http://xn--blslampan-62a.se/?p=1937

Det första motståndet är att överhuvud få svar på sina frågor som ställs både verbalt och brevledes till de flesta organ inom det offentliga Sverige. Jag har vid ett flertal tillfällen anmält flera offentliga organ till Justitieombudsmannen (JO), och kan då märka ett visst uppvaknande av de berörda myndigheterna och offentliga organen.

Detta mörkande inom det offentliga Sverige stärker inte förtroendet bland medborgarna, vilket torde stå utom allt tvivel. Det är ett ökande av oegentligheter och missförhållanden i samhället i stället för tvärtom. Det enda vapen som medborgarna har är att alltid synliggöra missförhållanden.

ÖPPENHET ÄR VÅRT ENDA VAPEN OCH HOPP!

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar