Regeringens svar kom med blixtens hastighet…

Regeringens svar kom med blixtens hastighet…

Regeringens svar på min förfrågan om redovisning av vad som konkret har åstadkommits av regeringens fyra industrikansler, kom blixtsnabbt. Faktiskt samma dag som mitt email skickades.

Däremot så är jag inte så imponerad över det som redovisats. Som nästan alltid så är det mesta kvalificerat ”snömos” som redovisas av det officiella Sverige.

Men här kommer det blixtsnabba svaret från näringsdepartementet, läs och bedöm själva.

”Hej Kjell,
Tack för din e-post om industripolitiken, här kommer ett svar på dina frågor.
Följande information ges om rådet för nyindustrialisering på regeringens hemsida:

Ett råd för nyindustrialisering, Advisory Board, med fyra personer från olika delar av svensk industri tillsattes under 2015 för att stödja regeringen i arbetet med Sveriges nyindustrialisering och för att bistå i Sveriges investeringsfrämjande. Tillsammans bär dessa personer på kompetenser och erfarenheter som är viktiga för en nyindustrialisering. Det handlar om områden som avancerad produktion, automation, digitalisering, forskning, innovation och export. Olof Persson, fd Volvo AB, Volvo CE, Bombardier, Lisa Lindström, vd Doberman, Pia Sandvik, f.d. VD Länsförsäkringar Jämtland, ordf i RISE, fd rektor Luleå tekniska universitet, Karl Gustaf Ramström, CEO Prevas, tidigare SSAB och ABB. I juni 2016 gick förordnandet för Advisory Board ut efter att ha bistått regeringen i utformandet av strategin för Smart industri och den första handlingsplanen. Rådet har varit viktigt i arbetet med Smart industri och bidragit till att forma prioriteringar för såväl strategin som handlingsplanen.

Rådet hade alltså mandat för att stödja regeringens arbete under det första året med strategin Smart industri och utgjorde en del av utarbetandet av strategi och handlingsplan. De deltog vid samtliga industrisamtal under perioden och hade regelbundna möten med Näringsdepartementet i frågor rörande arbetet och genomförande av industripolitiken. Rådet för nyindustrialisering har alltså inte i sig genomfört några satsningar, utan de har ju som namnet antyder agerat rådgivande till Näringsdepartementet genom en bred och gedigen kompetens från olika delar av industrin.

Det som har uppnåtts är 82 åtgärder för stärkt omställningsförmåga i svensk industri  detta redovisas handlingsplanen för smart industri:
http://www.regeringen.se/4ad776/contentassets/c95f0d78085c4e84b7829bc53164b3dd/20171201_handlingsplan2_smart.pdf

Läs gärna handlingsplanen som innehåller en bredd av åtgärder så som finansiering av små företags digitalisering, ökade medel till yrkeshögskola och en utredning för att korta tiden för miljötillståndsprövningen.

Vänligen,
Per

Per Stagnell
Biträdande enhetschef
Enheten för företag och företagande
Näringsdepartementet
SE-103 33 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 405 90 48
SMS: +46 72 508 64 02
www.regeringen.se

Jag skall nu läsa på ordentligt i svaret och se om detta skulle göra att jag omvärderar mitt påstående att; Staten kastar pärlor åt svin…  – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4622

Jag återkommer…

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Kommentera