Sveriges viktigaste valfråga borde vara ett reellt JOBB-skapande

 Sveriges viktigaste valfråga borde vara ett reellt JOBB-skapande

Jag hävdar att ett reellt JOBB, är en nödvändig  förutsättning för att skapa en solid grund för det mesta  i varje samhälle. Därför borde fokuset vara på att få till ett seriöst JOBB-skapande i Sverige. Idag och under decennier tillbaka så har det fokuserats  på att sätta folk i en avlönad JOBB-respirator. Det är nu hög tid att stänga JOBB-respiratorn.

Jag börjar med att återigen ge min egen definition på ett reellt JOBB/ARBETE/ANSTÄLLNING:
En betald anställning som av både arbetsgivare, arbetstagare och samhället anses vara BEHÖVD och SKAPA  en NYTTA, det menar jag är ett reellt JOBB. Detta skall ske helt utan inblandning av några som helst statliga subventioner, som då är avgörande för att upprätthålla anställningen. Ersättningen/lönen för anställningen skall också vara möjlig att ge en acceptabel försörjningsnivå.

Jag menar att i dagens Sverige 2018 så är det långt kvar till att min definition på ett reellt JOBB skall kunna bli uppfyllt. Men det som är långt mycket värre i detta, är att det går åt fel håll. Det blir fler och fler som hamnar i en långvarig tillvaro i JOBB-respiratorn, utan hopp om något tillfrisknande.

Att det är många andra länder i världen som är i samma situation och en del ännu värre, är varken tröst eller skäl för vårt land att klappa oss på bröstet och vara nöjd och därmed slå oss till ro. NEJ, så här kan Sverige inte fortsätta! Förändring efterlyses!
Men för att ha en rimlig chans att förändra till det bättre så bör man veta och förstå vad felet är, utan den förståelsen och vetskapen så kommer vi inte ur gyttjan.

Jag menar att det finns en röd tråd varför Sverige under de senaste decennierna har tappat sin forna glans som industri- och innovationsnation.
I september 2012 skrev jag en artikel i september 2012 med rubriken; Flyttbussen full med tillväxt och JOBB rullar ut från Sverige – och pekade då på min oro över den ökande utflyttningen av företag från Sverige till utlandet, där finns en del av mina tankar kring felet och lösningarna. Länk till artikeln: http://xn--blslampan-62a.se/?p=1835

Jag har också 2012 beskrivit den ”jobbskaparväg” som prioriterades av den då styrande regeringen, som jag menar ofelbart leder till ett svårhanterligt JOBB-utanförskap. Läs min artikel här på blåslampan; http://blåslampan.se/?p=1776 med rubriken: Tillväxten i Sverige 2012 nu definitivt på frammarsch mot vägens slut.

Min övertygelse för att anamma skapandet av reella JOBB som ger en sund och hållbar tillväxt över tid, är att vi måste ha ett större fokus på export av varor och tjänster utanför våra gränser. Vi klarar inte en hållbar tillväxt enbart med satsningar på vår egen ankdammstillväxt.
Läs min artikel från 2016 med rubriken; EXPORT – EXPORT – EXPORT måste vara Sveriges mantra – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4912

Det finns som alltid flera olika vägar att välja emellan när ett problem skall lösas, och jag kan ha viss förståelse över att det finns vissa svårigheter i valet av väg. Jag kan också förstå att fel ibland måste begås på vägen till det rätta. Vad jag däremot aldrig kan förstå är att samma fel återkommer år efter år och decennier efter decennier. Det händer mest i politiken och byråkratin, där den totala frånvaron av rädslan gör att återkommande fel aldrig drabbar den enskilda.

Jag skrev en artikel om bland annat detta i december 2013 med rubriken: Sveriges kannibalism och inavel en katastrof för en SUND och hållbar ekonomisk tillväxt http://xn--blslampan-62a.se/?p=3337 

Men tyvärr kan jag inte se några märkbara förbättringar, kannibalismen breder ut sig inom nästan alla områden.  Ansvaret för eländet är de som idag 2018 styr landet – minst sagt bedrövligt. Uttrycket ”nu kan det bara bli bättre”, det är ett uttryck, som brukar användas för att gjuta in lite optimism, när det gått riktigt illa, men det verkar inte hjälpa i detta fall.

Det är nu hög tid att det som skall förändras till det bättre också sker, det är stor konkurrens från alla länder. Länder som har bråttom att köpa upp det mest värdefulla av svensk industri. Även om det kommer till en del nya företag så ligger vi årligen på minussiffror.

Vi har under många år fått bevittna hur ägandet av flera större svenska företag försvunnit ut ur landet, som exempelvis Scania och Volvo Cars, och fler är att vänta. Att detta är ett mörkt orosmoln som blir allt mörkare, torde alla vara överens om. Produktionen finns fortfarande kvar i Sverige – men hur länge?

Men ett är jag säker på, nämligen att inför årets val 2018 så kommer alla vackra och fagra löften att ”nu kan det bara bli bättre”.  Jag menar att skapandet av reella JOBB kommer att vara en av de viktigaste valfrågorna, som skall upp på agendan. Det parti som kan presentera en trovärdig lösning för ett reellt JOBB-skapande ligger bra till och skall får min röst.

Alla svar, men även uteblivna svar kommer att publiceras på blåslampan.se

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar