Sverige är byråkratiseringens mecka

Sverige är byråkratiseringens mecka

Att Sverige är ett givet mecka för byråkrater och den allmänna byråkratiseringen råder inget tvivel för mig. Jag har under decennier arbetat i andra länder, som många menar borde vara de som toppar listan över byråkratiseringen. Men så är det inte alltid…

Det som jag menar är grogrunden till byråkratiseringen är först och främst att det finns myndigheter, och det lider minsann inte Sverige någon brist på. Det anges att det idag 2018 finns ungefär 350 statliga myndigheter i Sverige. Källa: Regeringskansliets hemsida: https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-regeringskansliet/myndigheter/

Men att få fram det verkliga antalet av myndigheter som i sig är en grannlaga uppgift, en uppgift som nog får anses som utopisk. När uppgifter kommer från själva centrum av byråkratin, det vill säga landets styrande etablissemang, då är det oftast som när, ”fan läser Bibeln”.

Här nedan anger Statskontoret – Myndigheten för effektiv statsförvaltning
http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/arliga-uppfoljningar/

” Den 15 juni 2018 fanns det 344 myndigheter under regeringen. Antalet myndigheter har ökat med två jämfört med 1 januari 2017. Fyra nya myndigheter har bildats:
– Myndigheten för arbetsmiljökunskap
– Jämställdhetsmyndigheten
– Delegationen mot segregation
– Klimatpolitiska rådet.

Två myndigheter har avvecklats. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet har upphört som egen myndighet och verksamheten har överförts till Statens historiska museer. Även Riksutställningar har avvecklats, där vissa uppgifter har förts över till Riksantikvarieämbetet. Malmö högskola har blivit Malmö universitet.”

Sedan har vi att nämna alla nära släktingar och vänner till myndigheterna, exempelvis, alla de 290 kommunerna som själva kan bestämma om vilka kommunala myndigheter man skall inrätta. Sedan kan vi räkna in landstingen, länsstyrelserna, politiska företrädare på alla nivåer, et cetera. Det fullkomligt kryllar av möjligheter att skapa respiratorsysselsättning, om det inte på egna meriter går att skapa reella JOBB. Men förr eller senare slår vi huvudet i taket med den taktiken och där är vi snart. Sist men inte minst så skall inte närbesläktade organisationer glömmas bort, som också till mångt och mycket finansieras av skattepengar.

I alla delar av detta offentliga Sverige råder det ett formidabelt mörkande av. Jag har tidigare skrivit om hur byråkrater mörkar, i vart fall gör de allt för att hålla det känsliga i ett totalt mörker.
Läs min artikel med rubriken: Politiker och myndighetsbyråkrater gömmer sig i en mörk garderob – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5806  

Gustav Möller var socialminister 1920-30-talet, och som kanske vänder sig i graven över dagens socialdemokrater, som totalt verkar ha missuppfattat hans myntade uttryck; ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”.
Det är inte småskärvor som nu dagligen stjäls från folket och det utan någon enda påföljd för tjuvarna.

DET BESTULNA FOLKETS ENDA VAPEN OCH HOPP ÄR NU HÖSTENS VALSEDEL 2018!

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar