Västerås flygplats utan luft under vingarna

Västerås flygplats utan luft under vingarna

Västerås flygplats fortsätter sin ”kräftgång” och fortsätter att redovisa rejäla förluster utan att kunna erbjuda vad en flygplats skall göra för att vara värd att bära namnet flygplats.

Skattebetalarna i Västerås har under alla år sedan starten 1976 (Då öppnade SAS en linje till Köpenhamn) betalat årliga förluster som nu är uppe över en halv miljard, och till praktiskt taget ingen nytta.

De orter som är nåbar med flyg från Västerås flygplats  enligt deras hemsida den 5 augusti 2018 är; Stanstead utanför London, Alicante och Malaga. Alla tre resmål trafikeras av Ryanair. Det är dessa tre resmål som erbjuds resenärer från Västerås flygplats men inte alla dagar, flera dagar lyser information för avgångar och ankommande helt tom. Vilken valfrihet till flygorter som erbjuds Västeråsarna.

Bor man i Västerås så finns det ingen möjlighet att själv bestämma var jag skall flyga, tre orter finns att välja på, är man inte nöjd med dessa, då får man stanna hemma eller ta sig till en flygplats med ett tillfredsställande utbud av destinationer.

Ja, så här illa är det ställt om man skall flyga från Västerås flygplats!

Blåslampan har nu inför höstens val 2018 ställt skriftliga frågor vad de avser att göra med flygplatsen i framtiden, till samtliga politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Brevet med frågorna till partierna finns att läsa här. 7 maj 2018_Frågor Västerås Flygplats till samtliga politiska partier

Av sex partier har alla svarat utom ett, Sverigedemokraterna som är helt tysta, detta trots ett otal påminnelser som också har kvitterats av partiet.

Här följer svaren från partierna:
Hej.
Socialdemokraterna i Västerås slog på representantskapsmötet den 23/4  fast sina politiska riktlinjer för mandatperioden 2018-2022. I den slår man fast: ”Fullfölj den handlingsplan som gäller flygplatsen som staden fastslagit. Inga skattesubventioner ska gå till linje- eller charterflyg.”
Med vänlig hälsning
Socialdemokraterna i Västerås
______________________________________________________________

Kristdemokraterna i Västerås vill ha kvar Nya Västerås flygplats. Vi har varit drivande i att Staden skulle ha en långsiktig och hållbar lösning för flygplatsen under en längre tid då den tidigare osäkerheten bidrog till den negativa utvecklingen för flygplatsen. Det är mycket kontraproduktivt att försöka skala bort vissa delar av dagens verksamhet då det inte går att få bort kostnader annat än att genomföra en total nedläggelse av alla verksamhet i och kring flygplatsen och genomföra en exploatering av marken. Detta är något vi inte vill ha då vi är övertygade om att flygplatsen behövs och har betydelse för staden regionen. Flera av de senaste etableringarna i Västerås, såsom Amazon och Northvolt hade flygplatsen som en viktig pusselbit för sin etablering i staden. Rent samhällsekonomiskt tillför Västerås Flygplats, efter att bidrag etc. räknats av, 60 Mkr till stat, region och kommunen. Detta idag med den verksamhet som nu är där. Kan vi få den att växa en mer så ökar den samhällsekonomiska effekten. Vi ser många möjligheter med mer flygfrakt och reguljärflyg både inrikes och utrikes. Vi ser att med alternativa bränslen som kommer alltmer så löser vi de negativa miljöeffekterna och då behövs mer flyg för att avlasta trafiken på väg och andra trafikslag.
Kristdemokraterna i Västerås
Med Vänliga Hälsningar;
Joakim Widell

_______________________________________________________________

Hej Kjell
Du hittar Liberalernas ställningstagande angående flygplatsfrågan i vårt handlingsprogram på www.vasteras.liberalerna.se
MVH/Anna Lundberg, ordförande Liberalerna Västerås

_______________________________________________________________

Hej, jag ber om ursäkt att du inte har fått svar. Vänsterpartiet driver att inga skattemedel ska gå till flygplatsen. Det är en linje som vi har fört länge. Under denna mandatperiod har vi lyft flygplatsfrågan flera gånger i både fullmäktige och i media. Vi tycker inte att det är okej att fortsätta låta Västerås flygplats göra stora ekonomiska förluster samtidigt som äldreomsorgen och skolan är i behov av mer ekonomiska resurser. Skattemedel ska gå till västeråsarna, inte till att subventionera semesterresor med anti-fackliga bolaget Ryan Air. Vänsterpartiet har ingen ledamot eller ersättare i flygplatsstyrelsen utan har endast kunnat driva flygplatsfrågan i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Hälsningar
Anna Maria Romlid
Oppositionsråd (V)
______________________________________________________________

Hej Kjell
Här är svaret från Centerpartiet i Västerås, en del av vårt handlingsprogram.
Västerås flygplats är fjärde största flygplatsen i Sverige sett till antalet flygrörelser. Förutom kommersiella flygningar bedrivs bland annat pilotutbildning, ambulansflyg, helikopterflyg, organtransporter, brandflyg och allmänflyg. Det är inte är realistiskt att tro att en regional flygplats kan gå med ekonomisk vinst. Däremot finns det en stor samhällsekonomisk vinst av att ha en flygplats. Förutom att rädda liv består samhällsnyttan även av att flygplatsens brandfordon bistår Mälardalens brand- och räddningsförbund vid släckning av större bränder i närområdet.

Om flygplatsen läggs ner kommer flygandet inte att minska, resenärerna kommer istället att åka bil eller buss till andra flygplatser. En nedlagd flygplats kommer även kosta att driva under överskådlig tid, ungefär hälften av vad den kostar idag. Därutöver finns stora kostnader för att kliva ur ingångna avtal i förtid med företag som byggt upp sin verksamhet kring flygplatsen och kommunens hyresintäkter kommer minska.
Centerpartiet i Västerås vill behålla och ha en långsiktig plan för flygplatsens fortsatta utveckling. Vi vill ta vara på möjligheten att aktivt påverka omställningen till ett grönt flygande genom att med olika medel styra verksamheten till mer klimatvänligt flyg.
mvh
Magnus

______________________________________________________________

Visst har vi fått svar men att tyda vad de egentligen vill och betyder är inte helt enkelt, men det är väl det som är meningen. I vissa fall så får man leta på andra ställen för att bilda sig en uppfattning som är mest trolig. Det enda raka svar som kommit är från Västerpartiet. Tack för svaret!

Vid valet 2014 utlovade socialdemokraterna med ordföranden Anders Teljebäck att man skulle utlysa en folkomröstning där västeråsarna skulle få säga sitt om flygplatsens vara eller inte. Men det svek man.  Läs om detta och andra svek på blåslampan med rubriken – Västerås flygplats lockar fram både svek och lögner hos politiker – Finns att läsa på länk; http://xn--blslampan-62a.se/?p=4445

Blåslampan har flitigt skrivit många artiklar om Västerås flygplats och det ”slukhål” som tar skattemedel för alltid, som kanske skulle göra betydligt större nytta inom de områden som kommunen är satta att sköta för kommunmedborgarna på bästa sätt.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar