Ödesfrågan för Sverige – men inte bara på valdagen den 9 september 2018

Ödesfrågan för Sverige – men inte bara på valdagen den 9 september 2018

För mig så är det ett enda ord jag har som mantra för att skapa välfärd och ständigt upprepar, nämligen JOBB, JOBB och återigen JOBB.
Jag menar att det är avsaknaden av reella JOBB som är roten till mycket ont i samhället, kanske det mesta av Sveriges problem. Därför är reella JOBB för folket, ödesfrågan att lösa.

Låt mig då också för tydlighetens skull definiera vad jag menar med JOBB. Min definition av JOBB är: ”En anställning som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster. Anställningen ersätts med en lön utan någon som helst inblandning av alla former och inslag av skattefinansierade subventioner.”
Om denna definition på JOBB följs, så kan man förstå att Sveriges verkliga arbetslöshetssiffror är något helt annat. Men få vågar se denna sanning i vitögat.

Det är viktigt att förstå vad som menas med ordet JOBB oavsett vems mun det kommer från. Det skiljer sig väsentligt beroende vem det kommer från. Betald sysselsättning benämns JOBB och är i dagens Sverige väldigt vanligt och bidrar inte heller till en ökad och positiv tillväxt.

Jag har under åren förfasat mig över hur de styrande av Sverige har misshandlat JOBB skapandet. Vi får flytta tillbaka många decennier för att kunna tala om ett seriöst JOBB-skapande. Detta oavsett vilken regering som har haft ansvaret. Naivt så trodde jag verkligen att det åtminstone, skulle bli ett bättre JOBB-skapande när vi fick några decennier med regeringsskifte från vänster till höger.

Men tyvärr så tvingades jag återigen bara se hur ”sysselsättningsskapandet” bytte skepnad, former och namn, som exempelvis Fas3 ”jobb” och det som också utlovades skulle bli färre myndigheter men blev tvärtom flera.

Min reflektion detta valår 2018, skiljer sig inte på något sätt från tidigare valår, samma grammofonskiva spelas om och om igen. Se min artikel valåret 2014 med rubriken; Mina personliga tankar och slutsummering – 3 dagar före valet 2014 – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4098
Löften och drömmar förs fram av alla partier, som exempelvis; bättre sjukvård, bättre åldringsvård, bättre skola, bättre infrastruktur, arbete åt alla et cetera. Varsågod, Sverige- paradiset till alla.

Vaffö gör di på detta viset? Vaffö e de på dette vise?

Precis som rumpnissarna i Astrid Lindgrens berättelse om Ronja Rövardotter så ställer jag och säkert många andra svenskar denna fråga, om mycket i samhället som vi tycker är felaktigt och konstigt.

Sverige sköter och döljer medvetet mycket av problemen med sina många egenkonstruerade respiratoråtgärder, vars enda syfte är hoppet,  om att landet i framtiden skall ha förmågan att andas själv och tillfrisknaden skall komma. Men tvärtom så ökar bara problemen och tornar upp sig i alla hörn och från alla väderstreck.
Känns några av dessa problemområden igen; otryggheten, polisen, äldrevården, sjukvården, skolan, integration, migration, bostadsbyggandet och inte minst mitt favoritområde, ett reellt JOBB-skapande.

Finns det då ingen lösning på problemen? Kanske inte för alla, och i vart fall inte IDAG och inte för alla samtidigt.

Jag menar att om de styrande av Sverige inte kan se vad huvudproblemet består av, är det då möjligt att lösa och rätta till problemen. Knappast!

Alla partier har sina egna patenterade idéer om hur Sverige skall få till ett aktivt och hållbart skapande av reella JOBB. Det ena förslaget efter det andra visar bara på hur illa ställt det är med ett seriöst och hållbart JOBB-skapande bland våra partier. Många idéer är ogenomförbara idéer och dras i riktning mot respiratorn.

Här några idéförslag från partierna på JOBB-skapande;
Liberalerna löser uteblivandet av JOBB med att införa enkla JOBB med lägre lön. Jag ställer mig direkt frågan – Hur de skall kunna försörja sig på en lägre lön utan statlig respiratorhjälp?
Socialdemokraterna löser JOBB problemet med att utöka alfabetet på arbetsförmedlingens hemsida med respiratoråtgärder A-Ö. Om inte allt löses med detta så kan man inrätta lämpligt antal nya myndigheter.
Vänsterpartiet säger sig skapa nya jobb genom kraftfulla satsningar på energiomställning, bostadsbyggande och infrastruktur för att Sverige ska gå före i klimatarbetet. Vi satsar på fler anställda i välfärden för att stärka kvaliteten i stället för att låta pengarna gå till vinster, är budskapet på deras hemsida.
Centerpartiet säger att småföretagarna är våra jobbskapare. Utan dem stannar Sverige. Men för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler och mindre krångel. Visioner utan att vara konkret.
Moderaterna skickar ut nya obegripliga dimridåer av JOBB-skapande. ”Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv.” skriver de på sin hemsida. Men vem kommer detta arbete från det undviker de att tala om?
Kristdemokraterna är i sin egen himmel och famlar efter vackra ord för hur Sverige skall få till ett JOBB-skapande, men inga konkreta förslag.
Miljöpartiet har massor av flummiga drömmar om JOBB, som exempelvis; Miljöpartiet vill införa utvecklingstid. – Det ska finnas fler vägar till jobb för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. – Bättre balans behövs mellan arbete och fritid!- flummet fortsätter men inget konkret hur och vilka JOBB som skall komma till med Miljöpartiet.
Sverigedemokraterna har tre profilfrågor på sin hemsida, nämligen; Äldrevård, Brottslighet, och Invandring. Tyvärr så hittar jag inte mycket som överhuvud handlar om JOBB eller JOBB-skapande på Sverigedemokraternas hemsida.

Jag noterar avsaknaden av det genuina intresset och fokuset från samtliga riksdagspartier på någon eller några konkreta och relevanta förslag på hur ett hållbart JOBB-skapande skall komma till. Tyvärr så känns det uppgivet och mörkt inför framtiden i Sverige för JOBB-skapandet från alla partier. Jag menar att så länge som vi inte har ordning på reella JOBB så kan aldrig Sverige lösa alla andra samhällsproblem som tornar upp sig.

Jag vet att de flesta partier har någon enskilt bra idé för ett bättre Sverige, även om jag tycker att deras dåliga lösningar eller inga lösningar alls överväger.  Självklart skall jag ändå göra min plikt den 9 september och lägga i den valsedel för det parti som jag anser har de minst dåliga idéer och lösningar, för ett framtida bra Sverige.

Lägg Din röst på det parti Du anser vara minst dåligt

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar