Valet 9 september i Sverige – Vänster eller Höger

Valet 9 september i Sverige – Vänster eller Höger

Valet i Sverige närmar sig nu med bara 4 dagar kvar. Efter att ha hört massor av debatter, dueller och icke alltid rumsrena påhopp, är min tro på att det kanske vore bäst att bara ha två partier och lyssna på. Vänster och Höger.

Jag börjar mer och mer tro att mina gamla tankar om två partier Höger och Vänster är både det bästa och lättaste för alla, vilken sida jag skall välja. Det gagnar inte att det finns åtta partier med en flora till blomsterbukett med löften (som ofta inte infrias) och överbud till alla om allt. Alla partier ligger på någon av sidorna, detta oavsett om något parti ibland anser sig ligga i mitten.

Jag har haft förmånen att arbeta som egen företagare i länder som både ligger till vänster och till höger, och även i länder där folket aldrig får lägga i sin egen valda valsedel. Denna erfarenhet ger mig råg i ryggen när jag skall välja min väg, Vänster eller Höger.

Löften som flödar ut till väljarna från alla partier lyssnar jag numera inte mycket på, då det mesta av dessa löften fryser inne och blir till ett kallt svek med alla möjliga och omöjliga förklaringar.

Att Sverige liksom i stort sett alla andra länder har många problemområden råder det knappast oenighet om. Problemområden som exempelvis: Skolan, Sjukvården, Äldrevården, Polisen, Rättsväsendet, Migration, Integration,  och inte minst inom mitt favoritområde Reella JOBB.

Sverige som under sekler varit ett industriellt föregångsland och i många fall varit världsledande på världens marknader inom många branschsektorer, detta finns det inte mycket kvar av idag.
Som en nödlösning när Sveriges framgångsrika industrialisering kraftigt började avta så gjordes kanske det största misstaget av landets regeringar. Detta misstag har fortsatt att få verka under många decennier, till stor del utan kraftfulla motsägelser.
Man började ersätta de reella JOBBEN med myndighets- och respiratorsysselsättning, detta har under åren ökat i takt med svårigheten att föra en politik som främjar ett reellt JOBB-skapande.

Sverige har idag över 500 myndigheter varav en del är dubbletter, och många av dom kan utan störningar effektiviseras eller helt avvecklas. Effektiviseringsbehovet gäller i högsta grad även i de 290 kommunernas förvaltning, detta gäller naturligtvis också de 21 landsting.
Trots att Sverige i mycket är så fantastiskt som statsminister Löfven och regeringen påstår, så kan jag inte med bästa vilja påstå  att regeringens samhällsbygge vilar på en stabil, rättvis och trygg grund.
Så av den anledningen skall jag lägga min röst på söndag den 9 september som jag tror kan vara det parti som jag anser kunna förbättra Sverige.

Det hoppas jag  också att alla svenskar med rätten att lägga i sin valsedel också så skall göra. Vänsterkrok eller Högerkrok.   

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Mina varmaste och bästa tillväxthälsningar

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar