RENSA, TA BORT och HÖJ kompetensen i samtliga 290 kommuner

RENSA, TA BORT och HÖJ kompetensen i samtliga 290 kommuner

Jag menar att de flesta av dagens svenska 290 kommuner är märkbart ineffektiva i sin verksamhet samtidigt som kompetensnivån är låg. Så kan vi inte ha det!

Att det är många brister ute i våra svenska kommuner råder det knappast några delade meningar om. Servicen som kommuninvånarna betalar för och skall ta del av fungerar dåligt och ibland inte alls. Kommunerna är överbemannade i nästan alla sektorer, förutom de områden som exempelvis  berör äldrevården, barnomsorgen och den allmänna servicen som skattemedel skall gå till, där är det tvärtom underbemannat.

Först av allt så ifrågasätter jag starkt det stora antalet 290 kommuner.  Jag är övertygad att det som är kommunernas primära ansvar skulle kunna effektiviseras betydligt, och därmed bli bättre för medborgarna om man minskar antalet kommuner, och därmed också en minskad byråkrati.
Sverige skulle må bra mycket bättre om antalet kommunala potentater blir färre.

Jag bevakar ett antal kommuner mycket noggrant för att se vad som händer eller kanske bättre att säga, vad som borde hända men inte händer. Mitt intresse är fokuserat i första hand på företagandet som jag menar är generatorn och grunden till ekonomisk tillväxt.

Jag har skrivit många artiklar om kommunernas mycket illa skötta kontakter med företag och entreprenörer i deras möjliga företagsetableringar. Det mesta inom kommunerna och även mycket av det officiella Sverige verkar ha fullt upp med respiratoråtgärder, för folket. Läs en tidigare artikel med rubriken: Kommunernas näringslivsavdelningar ett skämt och väggarna rämnarhttp://xn--blslampan-62a.se/?p=4816

Sedan borde kommunernas egna företagsiver helt bannlysas, kommunerna skall enbart sköta de åtaganden som är beslutade och ligger inom deras ansvarsområden, inget annat.

Min kritik mot kommunerna bygger på de erfarenheter jag samlat på mig som entreprenör och från företagsvärlden både i Sverige och andra länder, i och utanför Europa. Där kan jag där se att skillnaderna mellan länderna är mycket stora, av hur man närmar sig ett JOBB-skapande som också måste vara hållbart över tid.

Det är reella JOBB vi är i skriande behov av ute i alla Sveriges kommuner, inte något enda respirator-JOBB. Därför är mitt upprop till alla ansvariga runt om i Sverige är att omedelbart dra ut kontakten till kommunrespiratorn.

Min slutsats är att kommuner absolut minst måste halveras till antalet, men gärna en större minskning. Om så sker menar jag att det skulle bli väsentligt bättre service för kommuninvånarnas inbetalda skattemedel. Även den förhatliga korruptionen, nepotismen samt alla andra oegentligheter skulle med största säkerhet minska inom kommunsfären.

Jag skulle förhoppningsvis slippa möta den flora av kommunanställda och kommunpotentater ute i världen som helt ogenerat frotterar sig för kommunmedborgarnas surt förvärvade skattepengar.

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar