Entreprenörer som driver sina företag enbart på skattepengar i Sverige

Entreprenörer som driver sina företag enbart på skattepengar i Sverige

Det finns idag ett otal företagare som jag menar felaktigt benämns som entreprenörer. De kan växa enbart om de tjänster som handlas upp av det officiella Sverige växer. Dessa tjänster betalas med skattepengar, och tillför ingenting för en hållbar ekonomisk tillväxt.

Dessa så kallade entreprenörer bedriver sitt företagande inom områden som enbart ligger inom den offentliga sektorns ansvarsområde och därmed finansieras fullt ut med skattemedel. Uppdragsgivarna kan exempelvis vara myndigheter, kommuner, landsting, samt även till dessa vissa närstående organisationer och föreningar.

Dessa företag har växt lavinartad de senaste årtionden och då är det främst inom flyktingmottagandet som de värsta avarterna utmärker sig mest. Skandalerna kring dessa företag har också duggat tätt, nu senast var det Piteå Havsbad som misstänks ha överfakturerat Migrationsverket.

Många av dessa statliga uppdragsgivare borde vara skickade att själva uppföra sina uppdrag som de är ansvariga för. Men istället så outsourcar man till privata företag. Många av de svenska myndigheterna tillhör de som outsourcar de uppdrag som de är satta att sköta, bland några av de myndigheter som är bland de som outsourcar mest är Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Ett 40-tal myndigheter outsourcar hela eller delar av sin IT-drift. En av den mest kända i IT-outsourcingen bland myndigheterna är Transportstyrelsen, där stora delar av IT-driften hamnade utomlands med risk för landets säkerhet.

Outsourcingen i det officiella Sverige är en företagskultur som är på väg att bli etablerad och permanent i det svenska samhället. Denna nya kultur får nog till stor del tillskrivas svårigheten att rekrytera rätt kompetens inom vissa områden, men även förmågan i skapandet av reella JOBB som kan tillföra en sund och långsiktig ekonomisk tillväxt.

Jag har skrivit om detta fenomen och några av artiklarna sammanfattar min syn på detta raseri. Läs mina artiklar med rubrikena: Bidragsentreprenörer växer sig stark i Sverige – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4868  – och
Bidragsraseriet i Sverige har nått den svenska stoltheten – Entreprenörsvärlden – http://xn--blslampan-62a.se/?p=1262    

Blåslampan gör tummen ner för det mesta av dagens outsourcing och köp av tjänster från det officiella Sverige som borde kunna utföra det mesta av tjänsterna med sina egna anställda.                                                                             

Vad Sverige behöver är en start av framtidens IKEA, SKF, BACHO, VOLVO, H&M och ABB. Dessa är exempel på några av Sveriges fantastiska företag och entreprenörer som erövrat världen och därmed lagt grunden till Sveriges erkänt goda företags- och entreprenörsland, helt utan bidragsrespirator.

Sverige behöver entreprenörer – inte bidragsentreprenörer

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar