Betald sysselsättning eller JOBB för landets nytta i Sverige 2019 är frågan?

Betald sysselsättning eller JOBB för landets nytta i Sverige 2019 är frågan?

Jag kan till min stora sorg se hur landet med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson fortsätter med att berömma Sveriges som bäst av EU:s länder, mätt i sysselsättningsgrad.
Den politiska falang som Ylva Johansson tillhör ägnar sig åt en enveten strategi som jag benämner med ”tvätta fönster åt varandra”. Betald sysselsättning utan NYTTA.

Jag har beskrivit denna ”tvätta fönster” politik i flera artiklar, bland annat en från april 2014 med rubriken; Sveriges framtid är hotad med politiken ”Tvätta fönster åt varandra” http://xn--blslampan-62a.se/?p=4046  och en artikel frånmars 2017 med rubriken; Sveriges ”Tvätta fönster” politik fortsätter och ökarhttp://xn--blslampan-62a.se/?p=5364

Jag känner till länder som har en nära besläktad politisk ideologi med partier som oftast har innehaft regeringsmakten i Sverige. De nära besläktade länderna har alltid haft en sysselsättningsgrad som är minst 100 procent.  Så i jämförelse med dessa länder så förbleknar den redovisade sysselsättningsgraden i Sverige, även om den är bäst av EU-länderna.

Jag skulle föredra och se det som smakligare att inte använda betald sysselsättning som jämförbart med betalda JOBB. Om någon vill ägna sig åt sysselsättning utan betalning så är det naturligtvis var och ens ensak.

Arbetsmarknadsministerns ansvar över myndigheten Arbetsförmedlingen bör snarast leda till en kraftig skärpning av deras mandat.  Arbetsförmedlingen som redan har lagt beslag på alla bokstäver i det svenska alfabetet för sina bidrag och stödåtgärder till både företag och privatpersoner – Stöd och insatser A-Ö – Länk: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-A-O.html

Varken Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsministern skapar några reella JOBB, det görs bara av innovativa företag och entreprenörer.

Sverige behöver inga betalda sysselsättningar utan bara betalda JOBB som arbetstagarna kan leva på utan hjälpinsatser i form av bidrag och stöd.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar