Patetisk men behövlig exportvision av handelsminister Ewa Björling

Patetisk men behövlig exportvision av handelsminister Ewa Björling

I en debattartikel i Svenska Dagbladet publicerad sommaren 2011 med rubriken ”Sveriges export skall fördubblas”, skriven av handelsminister Ewa
Björling berörde säkert många inom företagsvärlden. Må vara positivt, negativt, drömmare, galenpanna, etc. så är det vad Sverige behöver. För mig verkar Björlings utspel mest ha kommit till av att Barack Obama uttalade en vision om en fördubbling av USA´s export inom fem år. Jag citerar Björling som skrev; ” Det är viktigt att Sverige är med på banan. Jag antar denna utmaning ”.

Att Sverige behöver en ökad export delar jag fullt ut och är till och med en hängiven ”exportnörd”, men har ändå en viss realism i mina exportvisioner. Sverige har redan en export som mäter cirka 50 % av BNP, USA´s motsvarande siffra är 11 %. Med dessa vitt skilda grunder inför en ökning av exporten och ländernas realistiska möjligheter att nå en fördubbling av exporten är det inte svårt att gissa vilket av dessa två länder som har störst möjligheter att lyckas.

Min förhoppning om en exportökning för svensk del, är att det skall fokuseras i synnerhet på små- och medelstora företag, det är just bland dessa vi har största chansen att finna framtidens svenska exportföretag. Vi måste också ta till vara de synergier som med automatik följer med affärer och kontakter med andra länder och kulturer, en allt för ofta förbisedd dimension.
Notera då att jag inte avser s.k. motaffärer som enbart är politiska,n jag avser enbart det know-how och kunskaps- och idéutbyte som kommer till genom de gränslösa kontakter som skapas mellan företagen i exportaffärer.

Nåväl, handelsminister Ewa Björling, jag är överens med Dig om att Sverige skall och behöver öka exporten. Men hur tänker Du genomföra detta?

Jag vill inte att Du nämner Exportrådet och deras exportrådgivare som med pompa och ståt installerades med början 2006 i de flesta län, vars mandat var att sätta fart på exporten. Den exportsatsningen har resulterat inte bara i stagnerande export utan till och med sjunkande.

Till exportrådgivaren i Västmanland uppmanar jag att besvara nedanstående frågor som avser exportstatusen samtutvecklingen för länet från 2006 vid tillträdet och fram till 2011.
1. Totala exportandelen i % för Västmanland vid starten av exportrådgivningen 2006
2. Totala exportandelen i % för Västmanland utgången av 2011
3. Antal exporterande företag för Västmanland vid starten av exportrådgivningen 2006 som ingår i redovisningen av totala exporten under punkt 1.
4. Antal exporterande företag för Västmanland vid utgången av 2011 som ingår i redovisningen av totala exporten under punkt 2.

Mitt råd till handelsminister Ewa Björling i denna ambitiösa satsning med en fördubbling av svensk export, är att först försöka öka på Sverige med nya genuina entreprenörer,
affärs- och företagsutvecklare och minska på inkompetenta byråkrater och tjänstemän.

Som alltid är det både kvalité och kvantitet i samklang som skall vara ledstjärna i allt företagande oavsett om det gäller export eller andra typer av företag.

Frågorna till de ansvariga i denna bloggartikel är skickade till handelsminister Ewa Björling och exportrådgivaren i Västmanland, Marie Gidlund för besvarande.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

 

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar