Postnord inte för hela Sveriges folk…

Postnord inte för hela Sveriges folk…

Postnord är enligt mig ett gigantiskt misslyckande om man ser till hur alla kan nå sin post för uthämtning av värdehandlingar och paket.

Jag bor i Västerås som är Sveriges femte största stad sett till befolkningen den 31 december 2018 enligt SCB. En stor kommun men med relativt liten yta borde vara lätt att hålla en bra postservice. Men ack NEJ!

Jag bor i ett stadsdelsområde som byggdes upp på 1970-talet och då byggdes det också upp en bra samhällsservice som exempelvis; skolor, förskolor, daghem, äldrevård, sjukvårdsmottagningar, livsmedelsaffärer och inte minst ett fungerande postkontor, ja till och med var och är svenska kyrkan representerad med en kyrka på området. När Postnord för några år sedan lade ner sitt postkontor på området så blev det ersatt med ett postombud i en livsmedelsaffär på området, det fungerade bra så länge det fick pågå.

Men den lyckan blev kortvarig då affären sade upp avtalet efter en tid, vad jag kan förstå var orsaken till största delen till den avvecklingen de ekonomiska villkoren från postnord.

Jag testade nu onsdagen den 17 april olika färdvägar från bostaden i mitt bostadsområde till det postkontor som idag gäller för mitt bostadsområde där allt vad Postnord heter är nedlagt.

Bilresa från min bostad till det postnordkontor som gäller för mig numera, avstånd enkel resa 6,12 km. Testade också färdmedlet med stadsbuss som jag tycker är väl fungerande i Västerås kommun. Enkel resa med buss från bostaden till postnord blev 1 timma och 14 minuter.

Det skall också sägas att mitt eget läge i bostadsområdet ligger närmast det postnordkontor som ansvarar för området, de som ligger sämst till får säkert plussa på några kilometer samt även tid för bussresan.

Idag 2019 så är tillgången för invånarna i mitt bostadsområde vad gäller postnord och postservicen som är nedskuren väsentligt sedan starten på 70-talet, detta trots att invånarantalet inte blivit färre, utan fler. Men det är med säkerhet inte den enda orten i Sverige som har drabbats av postnords nedmontering av folkets post.

Jag har förståelse för den förändring som skett och haft betydelse för postens kärnverksamhet, där brevhanteringen till stor del tagits över av internet.  Men det borde finnas och finns säkert lösningar för att göra förändringar som eliminerar denna typ av störningar och återigen med rätt kan kalla sig för Postnord för hela folket.

Problemen i postnord tornar upp sig inom alla deras affärsområden som en artikel den 24 augusti 2018 i Svenska Dagbladet med tydlighet visar på. Läs artikeln; Utskälld riskkapitalist till Postnords styrelse – https://www.svd.se/utskalld-riskkapitalist-till-postnords-styrelse/i/utvalt/om/problemen-i-postnord       

Artikeln visar med tydligt på häpnadsväckande dåligt omdöme både av ägaren staten och av ledningen från VD och styrelse.

Jag kommer att skicka min artikel till ledningen för postnord samt ägarna staten och be dem svara på vilka åtgärder de avser att genomföra för att återta servicenivån så att Postnord är för hela folket.

För säkerhets skull så skickar jag artikeln med mina frågor digitalt så att det är större säkerhet att den verkligen når mottagarna.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar