Ju mera man gräver i en dynghög desto mer stinker det

Ju mera man gräver i en dynghög desto mer stinker det

Den illaluktande stanken från en dynghög är något jag verkligen fått känna av, när jag har klivit in i den sfär av samhälleliga organ som skall förse oss alla medborgare i samhället med en förstklassig service.  Detta oavsett om det gäller den politiska delen eller de verkställande myndighetsorganen.  Det är tyvärr ätter värre än man någonsin kan föreställa sig. Dock kan jag se att oegentligheterna minskar ju längre bort man kommer från de officiella delarna och närmar sig det genuina privata. Men även där förekommer det oegentligheter, missbruk, korruption allt i syfte att komma över av våra gemensamma skattepengar enbart för sin privata del. Detta genom en rad av fantasifulla och i de skyldigas smak geniala idélösningar, för att tillskanska sig miljonbelopp som de enligt regelboken inte är berättigade till. Av detta drar jag slutsatsen att stanken blir värre så snart man närmar sig något som har beröringspunkter med de officiella, som förvaltar våra gemensamma tillgångar. Några moraliska betänkligheter av alla dessa oegentligheter finns inte ens på kartan, utan har med tiden bildat en kultur och en accepterad del av bakteriefloran i dynghögen. Men helt utan den NYTTA som dynghögen är skapad för att tillföra nästa generation av växtkraft, däremot suger dessa parasiter ut behövlig livskraft.

Jag skall fortsätta att gräva i dynghögen som skall bekämpas till alla delar, den skall användas till det den är avsedd för; nämligen att vara en kraftfull del av det kretslopp som är nödvändigt för allt liv. Alla främmande bakterier, parasiter och löss som felaktigt kommit in i dynghögen och som inte tillhör familjen naturgödsel skall utrotas till alla delar, detta för att kunna få en frisk och livskraftig nästa generation.

Grävhjälp efterlyses. Medgrävare kan skriva till: kjell.strandberg@blaslampan.se

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar