Nyhetsbrev från Blåslampan Januari, Februari och Mars 2021

Här kommer Blåslampans nyhetsbrev över tre vintermånader 2021. Det är ett litet axplock från det vi på Blåslampan tycker ha gjort sig förtjänta av att få känna av lite extra uppmärksamhet med både ljus, värme, hetta, upplysning och en del pekfinger från Blåslampan. Det kommer delvis efter tips av våra vakna läsare, som naturligtvis alltid behandlas anonymt. Allt i kampen för att göra tillvaron lite bättre för flera. Det spänner både över länder nationellt och internationellt, men självklart mest från Sverige.

Blåslampans nyhetsbrev från årets tre första månader Januari, Februari och Mars 2021

– Covid-19 fortsätter att dagligen härja i Sverige och i övriga världen
– Vaccinet mot covid-19 hade knappt passerat tröskeln förrän problemen växte
– 10 politiska skandaler som skakade Sverige
– Västeråsarna har nu folkomröstat om överlevnad eller avveckling av flygplatsen

– Korruptionen fortsatt hög i inom politik, stat och kommun
– Ny generaldirektör har gjort entré på elefantkyrkogården
– Kommunala bolagen allt fler – politiker usla affärsmän
– Kommunismen fortfarande aktiv i Sverige

– NOLL BIDRAG = NOLL FUSK
– FORTSÄTT ATT- HÅLLA  I  och  HÅLLA  UT

1.   Covid-19 fortsätter att dagligen härja i Sverige och i övriga världen
Covid-19 som startade i slutet av december 2019 fortsätter sprida skräck världen över.
Det finns nu misstankar att ett flertal länder inne i en andra våg i världen, så även i Sverige.
Ännu värre är att många länder ser ut att vara på väg in i en tredje våg.         
Länk som visar det aktuella Coronaläget i världen
https://news.google.com/covid19/map?hl=sv&gl=SE&ceid=SE%3Asv

2.   Vaccinet mot covid-19 hade knappt passerat tröskeln förrän problemen växte
EU har mycket stora problem att få den vaccin som kontrakterats och betalts för, det gäller
de flesta av läkemedelsjättarna. Jämfört med sina nordiska grannländer och även i jämförelse
med flera andra länder så skiljer det kring vaccineringen. Varför det förhåller sig på detta sätt
är fortfarande obesvarad och verkar kanske så förbli. Det möts med tystnad från ansvarigt håll.
Länk till artikel i Göteborgs Posten med rubriken: Problemen med Astra Zenecas vaccin
kan förstöra Sveriges vaccinationsplan mot covid-19
https://www.gp.se/nyheter/sverige/problemen-med-astra-zenecas-vaccin-kan-f%C3%B6rst%C3%B6ra-sveriges-vaccinationsplan-mot-covid-19-1.40633387

3.  10 politiska skandaler som skakade Sverige
Politiska skandaler har alltid förekommit och kommer tyvärr med all säkerhet att fortsätta för all
framtid. Detta är tyvärr några få exempel som endast utgör toppen på ett isberg. Exempelvis
finns det knappast en enda kommun av Sveriges 290 kommuner som är fri från skandaler. Samma
sak kan också gälla för Sveriges ca 500 myndigheter, för att inte tala om de oräkneliga till dessa
närstående organ.
Länk till artikel i Kingmagazine . Rubrik: 10 politiska skandaler som skakade Sverige
https://www.kingmagazine.se/10-svenska-politiska-skandaler/

4.    Västeråsarna har nu folkomröstat om överlevnad eller avveckling av flygplatsen
Äntligen efter sju svåra år och fyra decennier har det hänt att ”skamfläcken” Västerås Flygplats
kanske kan få sin viloplats i himlen. Jag har nu lagt min röst i den folkomröstning som mer eller  
mindre  blev verklighet, men under galgen. Låt oss tro att det nu verkligen blir nedläggning innan vi
passerar 1 miljard kronor i samlade förluster. Inte ett enda år under flygplatsens fyra decennier, 
varit i närheten av svarta vinstsiffror.
Jag har under många år sammanfattat min tes för en nedläggning i nedanstående tre huvudskäl:

Inte tillräckligt stort potentiellt passagerarunderlag
Inget reguljärflyg alls varken in- eller utrikes. (Idag endast tre ynka resmål)
Inget flyg till ett enda flyg nav (hubb) för att kunna ta sig vidare ut i världen

En flygplats utan flygmöjligheter för folket och därmed är en flygplats utan liv, försatt i respirator.
Röstresultat enligt preliminär rösträkning kl.23.00 röstdagen den 21 Mars 2021:
78,2 % röstade mot en nedläggning
21,8 % röstade för en nedläggning
37,7 % av de röstberättigade röstade

Låt se vad detta mycket starka ointresse att överhuvudtaget lägga sin röst kommer att få för 
konsekvenser. Än lär inte ordet och domen över flygplatsen vara över.
Länk till en artikel i SVT om flygplatsen och nedläggningen:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vasteras-flygplats-nara-nedlaggning

5.  Korruptionen fortsatt hög i inom politik, stat och kommun
Korruptionen fortsätter snarare att öka än minska inom statliga och offentliga myndigheter och
närstående organ i Sverige. Det har det visserligen gjort sedan långt tillbaka i historien, vilket inte
är någon ursäkt att det skall förekomma idag på 2020-talet. Jag har mött den svenska korruptionen
inom de allra flesta områden och miljöer, men till största delen är de sprungna och tillhörande
statliga och offentliga sektorn.
Länk till artikel i Expressen från 2018 med rubriken; S och LO ägnar sig åt korruption
https://www.expressen.se/debatt/i-andra-lander-kallas-det-har-korruption/

6.   Ny generaldirektör har gjort entré på elefantkyrkogården
Att Sverige skulle vara fritt från korruption och även från mer eller mindre dåliga tjänstemän i
statens tjänst, vet de flesta är utopisk. Men det som inte alltid är känt bland de breda folkmassorna är
att skattebetalarna håller många av dem ekonomiskt skadeslösa livet ut, detta oavsett hur korrupta,
 illojala och inkompetenta de har varit, och därmed tillfogat medborgarna enormt stor skada.
Länk till min egen artikel i Blåslampan med rubriken: Ny generaldirektör har gjort
entré på elefantkyrkogården – http://xn--blslampan-62a.se/

7.    Kommunala bolagen allt fler – politiker usla affärsmän
Hur går det när politiker tar på sig rollen som affärsmän i det växande antalet kommunala bolag?
Inte så bra, visar olika undersökningar. Inte sällan är det partipolitiken som styr affärerna samtidigt
som insynen i hur skattemedlen används minskar. Läsvärt och en tankeställare för många i
kommuner att studera resultatet i undersökningen.   
Länk till artikel av Nationalekonomiska institutionen  Lund – Politiker usla affärsmän:
https://www.nek.lu.se/nyheter/kommunala-bolagen-allt-fler-politiker-usla-affarsman

8.    Kommunismen fortfarande aktiv i Sverige
Jag slutar aldrig att förvånas över hur starka krafter den kommunistiska läran har och gräver sig ner
i den svenska myllan. Man skall aldrig underskatta den enorma växtkraft denna lära sitter inne
med. Jag har under mer än 35 år verkat som egen företagare i dagens Ryssland och forna
Sovjetunionen, men med devisen, ”Ett gott samvete – Bästa huvudkudden”. Eftersom jag alltid
utövade mitt företagande med att alltid ha ”rena händer” var det hela tiden en
kamp, med att försöka finna en möjlig väg förbi kommunismens enormt starka krafter. Detta
kostade mig både pengar, fysiska och psykiska minnen. Jag avslutade alla mina engagemang i
Ryssland senare delen på 1990-talet och kunde återvända till Sverige. – Med livet i behåll –
Länk till artikel av Rebecca Weidmo Uvell med rubriken: Vänsterpartiet och kommunismen
https://uvell.se/2021/02/19/vansterpartiet-och-kommunismen/

9. NOLL BIDRAG = NOLL FUSK
Mitt i kampen mot Covid-19 så ökar fusket lavinartat i samhället. Det är främst bidragsfusket
ökar mest. Detta trots att regeringen säger sig satsat stora belopp och arbete för att få stopp på  
fusket. Redan 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare för att komma till rätta
med fusket. Utredningen föreslår bland annat att en ny myndighet ska inrättas 1 juli 2022. Men det
  innebär också att det blir ytterligare en myndighet som ger nya möjligheter till fusk.
Fler myndigheter = fler möjligheter till fusk.  
Mera effektivt är att minska eller helt avskaffa bidragen. NOLL BIDRAG = NOLL FUSK

Se artikel i Dagens Arena med rubriken – »Ordning och reda« ska minska bidragsfusk

https://www.dagensarena.se/innehall/ordning-och-reda-ska-minska-bidragsfusk/

10.  FORTSÄTT ATTHÅLLA  I  och  HÅLLA  UT
Mantrat HÅLL I och HÅLL UT i kampen mot Covid-19 är ett MÅSTE. Det är kanske det
viktigaste ”mantrat” just nu för alla i kampen för att hejda smittspridningen i samhället,
 De högst ansvariga för att mota covid-19 är ett flertal så kallade expertmyndigheter, men
den högst ansvarige är Sveriges regering – punkt slut. Svidande kritik över hanteringen
kring pandemin har östs över de flesta av de ansvariga, men huvudansvaret bär regeringen.
Däremot är vi mycket tacksamma till alla som arbetar inom sjukvården och kämpar för
alla covid-19 sjuka.       
Läs artikel i Skövde nyheter – Coronakommissionen: Regeringen bär ansvaret https://www.skovdenyheter.se/artikel/coronakommissionen-regeringen-bar-ansvaret   

Återigen kommer det dagligen nya exempel på Sveriges gamla och nya problem som aldrig verkar bli mindre, utan tvärtom växer sig större och starkare. Fler och fler av statliga och offentliga ”värstingar” fortsätter härja, och verkar ha ett ännu mera fritt och stort spelrum i vårt svenska samhälle i pandemitider. Nya statliga och gamla ”värstingmyndigheter” och deras närstående organ måste och skall bekämpas på alla demokratiska, lagliga och korrekta sätt, men alla skall få känna på blåslampans värme.

Ett stort tack till alla visselblåsare och tipsare som gör det möjligt att överhuvudtaget hitta och sätta fingret på alla typer av ”värstingar” i samhället.

Blåslampan önskar alla en fin stundande vår med mycket sol både ute och inne. Först av allt det viktigaste, nämligen en GOD HÄLSA och en framgångsrik fortsatt kamp mot den fruktansvärda Covid-19 pandemin.

TACK alla Ni som oavbrutet fortsätter att kämpa på i vården och omsorgen i kampen med att bekämpa Covid-19.


Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Detta inlägg var postat i alla kommuner, Riks. Bokmärk permalink.

Lämna ett svar