Förord, presentation

Jag heter Kjell Strandberg, Västerås och brukar titulera mig som Global tillväxtentreprenör och har arbetat som egen företagare både i Sverige och internationellt,  främst i Ryssland och Kina sedan mer än 20 år. Jag är en hängiven och näst intill fanatisk globalist  inför dagens globalisering som enligt min mening är här för att stanna under lång tid. Jag har under mina år träffat på de enorma orättvisor och korruptioner som tyvärr finns i alla länder mer eller mindre, och som alltid drabbar den svagaste, den lilla människan. Att mitt fädernesland Sverige skulle vara fri från detta är en utopi,  men när min magkänsla nu säger mig att dessa orättvisor tenderar att stadigt öka då är det min och allas plikt att göra allt för att förhindra denna utveckling. Detta är grunden varför jag startade denna blogg och informationssida som på ett oberoende, orädd och oklanderligt sätt skall lyfta fram så mycket som möjligt i ljuset i mening att förbättra. Om du vill nå mig så är Du välkommen att maila mig på adressen: kjell.strandberg@blaslampan.se

Blåslampan.se är både en debatt och bloggsida samt en blåslampa för allt och alla i syfte att bekämpa och motverka det som gör livet svårare för den lilla människan. Min mening är att öppet påvisa och därigenom bekämpa det svenska samhällets orättvisor, korruption, maktmissbruk, systemfel, fusk, oegentligheter som begås av politiker, tjänstemän i offentliga myndigheter och organisationer, företag men även privatpersoner. Men inte minst peka på en rådande inkompetens och inaktivitet av myndighetspersoner, tjänstemän och politiker i det officiella Sverige. Även alla andra former av oegentligheter och felaktigheter som är emot den lilla människan och förhindrar en god, hållbar, rättvis, empatisk och sund utveckling av vårt gemensamma samhälle skall bekämpas.

Vidare kommer blåslampan att granska och hårdbevaka det svenska bidragsträsket som jag menar till största delen är en farligt beroendeframkallande drog, om den används fel så skapas en bidragskultur som är förödande för utvecklingen av det goda och kreativa samhället.

Men jag är fullt medveten om att en hård granskning och djupt grävande kommer att både skada och glädja, som alltid så finns det två sidor på ett mynt. Jag är ändå säker på att skaran som får glädje av blåslampan är långt fler än de som anser sig lida skada.

Blåslampan kommer att på ett fullständigt orädd men ansvarsfullt sätt gräva både högst upp i det styrande etablissemanget och djupt ner i varje persons sfär om det finns misstanke om att någon form av oegentligheter, felaktigheter eller maktmissbruk förekommer, som drabbar oskyldig tredje person.

Allt som blåslampan brinner för eller rättare sagt brinner mot, kommer självklart att locka fram fiender också, som med nästan vilka medel som helst vill släcka och tysta ner blåslampan. Ett led i att bygga upp en så bra säkerhet som bara går mot detta, låter vi alla medarbetare som vill vara anonyma. Med detta arbetssätt så är jag övertygad att det skapas ett inbyggt motstånd för att ta till dessa metoder, man skall aldrig med hot och våldsmetoder kunna släcka och tysta blåslampan.

Även alla som tipsar blåslampan kommer att i alla delar få anonymitet med stöd av 3 § i Tryckfrihetsförordningen (TF).

För att motverka rasistiska, hotfulla och direkta personangrepp kommer vi att kräva obligatorisk medlemsregistrering både vad gäller alla medblåsare och för att kommentera blogginläggen.

De som skall tända blåslampan och sedan hålla den tänd är Ni massorna, utan Er hjälp och engagemang kan aldrig blåslampan brinna med den värme och glöd som leder till förändring mot det bättre.

Blåslampan är själv ingen domstol och skall heller inte agera som sådan, utan det är massorna i folket som dömer. Det är min absoluta övertygelse att genom en total transparens och offentlighet skapas det bästa motståndet för att både återupprepa och i preventivt syfte förhindra skapandet av nya medvetna och planerade oegentligheter. Massorna som samlas i blåslampan är gemensamt samhällets styrka och om den organiseras rätt och går ut tillsammans kommer att ha den kraft som behövs för att förändra. Detta skall vi utnyttja men med största respekt och ansvar. Med detta vill påminna om det latinska ordspråket, ”Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk”.

Blåslampan är beroende av hängivna ”medblåsare” runt om i Sverige för att kunna tända och alltid hålla den tänd. Det är en av anledningarna att jag inte startat upp blåslampan tidigare, jag tyckte mig inte ha den tid som krävdes, jag var också verksam utanför Sverige under perioder vilket också gjorde det svårt att vara närvarande.

Däremot har alltid behovet funnits och hela tiden stegrats samtidigt som det på flera sätt blivit svårare att få sin röst hörd mot alla former av oegentligheter.

Möjligheterna för mig personligen har förändrats till det bättre vad gäller ett deltagande om än begränsat, däremot så finns det nu ett så starkt nätverk av kompetenta och engagerade ”medblåsare” runt om i landet att tiden nu är inne för en start.

Blåslampan delas in i två huvuddelar, Riks och Lokala. Riksdelen hittar Du på indexsidan som Du först kommer till och visar samtliga blogginlägg, men med fokus på det som bedöms vara av ett allmänt intresse i Sverige. Den lokala delen fokuserar på alla Sveriges kommuner, här kan man välja en kommun, där alla blogginlägg och blåsnyheter och annat som berör just den kommunen finns publicerade där.

Blåslampan är fullständigt oberoende ifrån politiska, religiösa och egensinniga särintressen.

Både övergripande och detaljerade regler och beskrivningar kan Du läsa om på sidans olika menyer.

December 2011

Kjell Strandberg