Välkommen till Blåslampan Riks

Valet är över… men RÖRIGT OCH SKÖRT

Valet är över… men RÖRIGT OCH SKÖRT

Valet är nu över och vardagen börjar och löften skall börja levereras. Men det känns lika skört som en såpbubbla som kan spricka vid minsta vindpust eller beröring.

Inget av de åtta partierna i valet anser sig vara förlorare, utan det finns bara vinnare om man får tro dem själva. Ingen vill visa sig svag och särskilt ödmjuk mot väljarna. Nu återstår bara kampen om vem som skall ta vem, och vem som skall prata med vem, och om man skall prata överhuvudtaget.

En skör bubbla som kan spricka av den minsta lilla vindpust.

Sverige lever och verkar i en öppen värld, med alla dörrar vidöppen och därmed utsatta för alla världens länder med deras konkurrensförmåga, detta helt utan fallskärmar skyddsutrustning. Detta är ett faktum och det måste vi förhålla oss till, därför desto större anledning att fokusera insatser på företagens förmåga att klara av den konkurrensutsatta exporten.

Det är med stor spänning jag och alla väljare följer och ser hur det kommande styret av Sverige kommer att se ut. Oavsett vilket regringsstyre det blir så skall infriandet av alla avgivna löften infrias.

Men det torde inte bli så mycket annorlunda de nya fyra åren, oavsett vilken regering som Sverige slutligen blir varse. Senaste mandatperiodens fyra år får betraktas som mer eller mindre förlorad.

För mig känns valet som ett hönshus med en vänster och högeravdelning, precis det jag skrev om före valet med rubriken; Valet 9 september i Sverige – Vänster eller Höger – Läs: http://xn--blslampan-62a.se/?p=5953

Tuppfäktningen kan börja!

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Valet 9 september i Sverige – Vänster eller Höger

Valet 9 september i Sverige – Vänster eller Höger

Valet i Sverige närmar sig nu med bara 4 dagar kvar. Efter att ha hört massor av debatter, dueller och icke alltid rumsrena påhopp, är min tro på att det kanske vore bäst att bara ha två partier och lyssna på. Vänster och Höger.

Jag börjar mer och mer tro att mina gamla tankar om två partier Höger och Vänster är både det bästa och lättaste för alla, vilken sida jag skall välja. Det gagnar inte att det finns åtta partier med en flora till blomsterbukett med löften (som ofta inte infrias) och överbud till alla om allt. Alla partier ligger på någon av sidorna, detta oavsett om något parti ibland anser sig ligga i mitten.

Jag har haft förmånen att arbeta som egen företagare i länder som både ligger till vänster och till höger, och även i länder där folket aldrig får lägga i sin egen valda valsedel. Denna erfarenhet ger mig råg i ryggen när jag skall välja min väg, Vänster eller Höger.

Löften som flödar ut till väljarna från alla partier lyssnar jag numera inte mycket på, då det mesta av dessa löften fryser inne och blir till ett kallt svek med alla möjliga och omöjliga förklaringar.

Att Sverige liksom i stort sett alla andra länder har många problemområden råder det knappast oenighet om. Problemområden som exempelvis: Skolan, Sjukvården, Äldrevården, Polisen, Rättsväsendet, Migration, Integration,  och inte minst inom mitt favoritområde Reella JOBB.

Sverige som under sekler varit ett industriellt föregångsland och i många fall varit världsledande på världens marknader inom många branschsektorer, detta finns det inte mycket kvar av idag.
Som en nödlösning när Sveriges framgångsrika industrialisering kraftigt började avta så gjordes kanske det största misstaget av landets regeringar. Detta misstag har fortsatt att få verka under många decennier, till stor del utan kraftfulla motsägelser.
Man började ersätta de reella JOBBEN med myndighets- och respiratorsysselsättning, detta har under åren ökat i takt med svårigheten att föra en politik som främjar ett reellt JOBB-skapande.

Sverige har idag över 500 myndigheter varav en del är dubbletter, och många av dom kan utan störningar effektiviseras eller helt avvecklas. Effektiviseringsbehovet gäller i högsta grad även i de 290 kommunernas förvaltning, detta gäller naturligtvis också de 21 landsting.
Trots att Sverige i mycket är så fantastiskt som statsminister Löfven och regeringen påstår, så kan jag inte med bästa vilja påstå  att regeringens samhällsbygge vilar på en stabil, rättvis och trygg grund.
Så av den anledningen skall jag lägga min röst på söndag den 9 september som jag tror kan vara det parti som jag anser kunna förbättra Sverige.

Det hoppas jag  också att alla svenskar med rätten att lägga i sin valsedel också så skall göra. Vänsterkrok eller Högerkrok.   

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Mina varmaste och bästa tillväxthälsningar

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Isabella Lövin – Lever inte som hon lär

Isabella Lövin – Lever inte som hon lär

Isabella Lövin lever inte som hon lär, samtidigt som hon beskattar flyget i syfte att fördyra flygningarna för medborgarna i Sverige, så frossar hon sig på sina flygningar. Inte bara med att använda flyget på sina resor, utan att också kosta på sig business class.

Isabella Lövin Utrikesdepartementet
Minister för Internationellt utvecklingssamarbete och Klimat
Vice Statsminister

Kostnaden kanske inte betyder så mycket för henne när det kan tas ur andras plånböcker, nämligen skattebetalarnas.  Men otäcka signaler skickar det ut, man behöver inte snåla när andra betalar.
Detta skrev Expressen om i en artikel den 24 augusti med rubriken;  Lövins skyhöga flygnotor – väljer business class över hela världen – Länk; https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/lovins-skyhoga-flygnotor-valjer-business-class-over-hela-varlden/

Det finns  säkert andra som menar att man bör och skall ”leva som man lär” om man tjänar folket. En artikel skriven av Karl Weibom i Vestmanlands Läns Tidning hade  rubriken; Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket – https://www.vlt.se/artikel/opinion/ledare/karl-beijbom-varje-forslosad-skattekrona-ar-en-stold-fran-folket

Jag har själv flugit mycket i mitt arbete både i Sverige och internationellt, jag har alltid betalt min flygbiljett själv. Jag har likaså alltid flugit ekonomi klass. Sveriges rikaste och definitivt Sveriges största entreprenör i mina ögon är; Ingvar Kamprad, IKEA. Han har mig veterligen alltid flugit ekonomi klass.

Ingen behöver inte acceptera detta dubbla och falska budskap från Lövin.

Isabella Lövin, Tänk till, och lev som Du lär!

Bästa tillväxt-och exporthälsningar

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar