Välkommen till Blåslampan Riks

Postnord inte för hela Sveriges folk…

Postnord inte för hela Sveriges folk…

Postnord är enligt mig ett gigantiskt misslyckande om man ser till hur alla kan nå sin post för uthämtning av värdehandlingar och paket.

Jag bor i Västerås som är Sveriges femte största stad sett till befolkningen den 31 december 2018 enligt SCB. En stor kommun men med relativt liten yta borde vara lätt att hålla en bra postservice. Men ack NEJ!

Jag bor i ett stadsdelsområde som byggdes upp på 1970-talet och då byggdes det också upp en bra samhällsservice som exempelvis; skolor, förskolor, daghem, äldrevård, sjukvårdsmottagningar, livsmedelsaffärer och inte minst ett fungerande postkontor, ja till och med var och är svenska kyrkan representerad med en kyrka på området. När Postnord för några år sedan lade ner sitt postkontor på området så blev det ersatt med ett postombud i en livsmedelsaffär på området, det fungerade bra så länge det fick pågå.

Men den lyckan blev kortvarig då affären sade upp avtalet efter en tid, vad jag kan förstå var orsaken till största delen till den avvecklingen de ekonomiska villkoren från postnord.

Jag testade nu onsdagen den 17 april olika färdvägar från bostaden i mitt bostadsområde till det postkontor som idag gäller för mitt bostadsområde där allt vad Postnord heter är nedlagt.

Bilresa från min bostad till det postnordkontor som gäller för mig numera, avstånd enkel resa 6,12 km. Testade också färdmedlet med stadsbuss som jag tycker är väl fungerande i Västerås kommun. Enkel resa med buss från bostaden till postnord blev 1 timma och 14 minuter.

Det skall också sägas att mitt eget läge i bostadsområdet ligger närmast det postnordkontor som ansvarar för området, de som ligger sämst till får säkert plussa på några kilometer samt även tid för bussresan.

Idag 2019 så är tillgången för invånarna i mitt bostadsområde vad gäller postnord och postservicen som är nedskuren väsentligt sedan starten på 70-talet, detta trots att invånarantalet inte blivit färre, utan fler. Men det är med säkerhet inte den enda orten i Sverige som har drabbats av postnords nedmontering av folkets post.

Jag har förståelse för den förändring som skett och haft betydelse för postens kärnverksamhet, där brevhanteringen till stor del tagits över av internet.  Men det borde finnas och finns säkert lösningar för att göra förändringar som eliminerar denna typ av störningar och återigen med rätt kan kalla sig för Postnord för hela folket.

Problemen i postnord tornar upp sig inom alla deras affärsområden som en artikel den 24 augusti 2018 i Svenska Dagbladet med tydlighet visar på. Läs artikeln; Utskälld riskkapitalist till Postnords styrelse – https://www.svd.se/utskalld-riskkapitalist-till-postnords-styrelse/i/utvalt/om/problemen-i-postnord       

Artikeln visar med tydligt på häpnadsväckande dåligt omdöme både av ägaren staten och av ledningen från VD och styrelse.

Jag kommer att skicka min artikel till ledningen för postnord samt ägarna staten och be dem svara på vilka åtgärder de avser att genomföra för att återta servicenivån så att Postnord är för hela folket.

För säkerhets skull så skickar jag artikeln med mina frågor digitalt så att det är större säkerhet att den verkligen når mottagarna.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

GLAD PÅSK

GLAD PÅSK

Blåslampan önskar alla en GLAD PÅSK med En ”påskdikt” av Sydkoreanska poeten Ko Un

En ”påskdikt” av Ko Un

Var på väg 
Du är den allra första och den som kommer efter den första
Gå vidare och vidare
Sedd från det motsatta hållet rör du dig
snabbt
en påskliljas tungspets i en snöstorm

(Av Ko Un, ur Stundens blomma)

Lev väl och ät gott i PÅSK

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Betald sysselsättning eller JOBB för landets nytta i Sverige 2019 är frågan?

Betald sysselsättning eller JOBB för landets nytta i Sverige 2019 är frågan?

Jag kan till min stora sorg se hur landet med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson fortsätter med att berömma Sveriges som bäst av EU:s länder, mätt i sysselsättningsgrad.
Den politiska falang som Ylva Johansson tillhör ägnar sig åt en enveten strategi som jag benämner med ”tvätta fönster åt varandra”. Betald sysselsättning utan NYTTA.

Jag har beskrivit denna ”tvätta fönster” politik i flera artiklar, bland annat en från april 2014 med rubriken; Sveriges framtid är hotad med politiken ”Tvätta fönster åt varandra” http://xn--blslampan-62a.se/?p=4046  och en artikel frånmars 2017 med rubriken; Sveriges ”Tvätta fönster” politik fortsätter och ökarhttp://xn--blslampan-62a.se/?p=5364

Jag känner till länder som har en nära besläktad politisk ideologi med partier som oftast har innehaft regeringsmakten i Sverige. De nära besläktade länderna har alltid haft en sysselsättningsgrad som är minst 100 procent.  Så i jämförelse med dessa länder så förbleknar den redovisade sysselsättningsgraden i Sverige, även om den är bäst av EU-länderna.

Jag skulle föredra och se det som smakligare att inte använda betald sysselsättning som jämförbart med betalda JOBB. Om någon vill ägna sig åt sysselsättning utan betalning så är det naturligtvis var och ens ensak.

Arbetsmarknadsministerns ansvar över myndigheten Arbetsförmedlingen bör snarast leda till en kraftig skärpning av deras mandat.  Arbetsförmedlingen som redan har lagt beslag på alla bokstäver i det svenska alfabetet för sina bidrag och stödåtgärder till både företag och privatpersoner – Stöd och insatser A-Ö – Länk: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-A-O.html

Varken Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsministern skapar några reella JOBB, det görs bara av innovativa företag och entreprenörer.

Sverige behöver inga betalda sysselsättningar utan bara betalda JOBB som arbetstagarna kan leva på utan hjälpinsatser i form av bidrag och stöd.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar