Välkommen till Blåslampan Riks

Nya vindar blåser i Blåslampan

Nya vindar blåser i Blåslampan

Jag är i en återhämtningsfas efter en sjukhusvistelse,  men som det ser ut just nu, också med en lyckosam operation. En tid som tyvärr gjort att min blogg fått vila en tid.

Bloggen ändrar nu en del så att det blir ett längre nyhetsbrev varje månad med en samling av alla tips som vi fått som är att betrakta som de allra värsta bland alla värstingar. Värstingar finns det tyvärr alldeles för gott om.

Detta nyhetsbrev skall publiceras i slutet av varje månad och spegla allt inom de flesta områden som på något sätt berör de  flesta invånarna.

Utöver nyhetsbrevet varje månad kommer också separata artiklar om det mesta överallt, i Sverige och andra delar av världen.

På återseende senare i Juni och sedan varje månad.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Politiker och byråkrater lever inte alltid som de lär

Politiker och byråkrater lever inte alltid som de lär

Politiker och byråkrater lever inte alltid som de lär, det är något som vi ständigt får bevis på. Det är heller ingen gradskillnad på vilket parti som sticker ut mest. Alla partier är representerade bland de folkvalda som på ett eller annat sätt felaktigt skott sig på folkets pengar.

Jag menar att Sveriges svarta hål har en tendens att växa både i storlek och bredd, och som utan nytta och mening suger åt sig allt dåligt. Tillväxten av Sveriges svarta hål sker till stor del av verksamma politiker och byråkrater. Tyvärr så bromsas den oerhört viktiga ekonomiska tillväxten av samma politiker och byråkrater.

Jag beskriver mina tankar kring det för Sverige förödande svarta hålet i en artikel i januari 2018 med rubriken; Sverige är i akut behov av bra tandläkare för att rotfylla landets alla svarta hål
Länk till artikeln; http://xn--blslampan-62a.se/?p=5701

Skandalerna inom politiken och bara växer och växer, men det är inte där Sverige skall ha sin tillväxt.

För varje skandal som kommer upp i ljuset växer folkets hat mot de flesta grupperna som får sin försörjning i det officiella Sverige, det är självklart inget som stärker landet.

Bland de nu senaste uppdagade skandalerna är det Erik Bengtzboe (M), Emma Carlsson Löfdahl (L) och Penilla Gunther (KD), detta visar på att inga partier går fria från skandaler av de som blivit valda in i riksdagen. Även om de blir ombedda att lämna partiet så är det många gånger så att de sitter kvar på sin riksdagsstol som politisk ”vilde”, men trots det med oförändrad lön och ersättning från folket.

Jag är med all säkerhet inte ensam medborgare i Sverige som fördömer alla som på ett otillbörligt sätt försöker sko sig på andra skattebetalares bekostnad, detta oavsett om det i vissa fall inte enligt lag inte är en lagöverträdelse, så är det moraliskt och i högsta grad oetiskt.

Detta är något som måste beivras och sättas stopp för.  Tyvärr så tror jag att det bara göras genom att alla typer av övertramp för med sig långsiktiga och kännbara påföljder.

Lyckas man inte med att stävja detta så får Sverige en tillväxt av allt som är på fel sida som exempelvis; politikerförakt, byråkratförakt, och demokratiförsvagning.

Gud bevare Sverige från alla tendenser att ens tänka i dessa banor!

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | 1 kommentar

Postnord inte för hela Sveriges folk…

Postnord inte för hela Sveriges folk…

Postnord är enligt mig ett gigantiskt misslyckande om man ser till hur alla kan nå sin post för uthämtning av värdehandlingar och paket.

Jag bor i Västerås som är Sveriges femte största stad sett till befolkningen den 31 december 2018 enligt SCB. En stor kommun men med relativt liten yta borde vara lätt att hålla en bra postservice. Men ack NEJ!

Jag bor i ett stadsdelsområde som byggdes upp på 1970-talet och då byggdes det också upp en bra samhällsservice som exempelvis; skolor, förskolor, daghem, äldrevård, sjukvårdsmottagningar, livsmedelsaffärer och inte minst ett fungerande postkontor, ja till och med var och är svenska kyrkan representerad med en kyrka på området. När Postnord för några år sedan lade ner sitt postkontor på området så blev det ersatt med ett postombud i en livsmedelsaffär på området, det fungerade bra så länge det fick pågå.

Men den lyckan blev kortvarig då affären sade upp avtalet efter en tid, vad jag kan förstå var orsaken till största delen till den avvecklingen de ekonomiska villkoren från postnord.

Jag testade nu onsdagen den 17 april olika färdvägar från bostaden i mitt bostadsområde till det postkontor som idag gäller för mitt bostadsområde där allt vad Postnord heter är nedlagt.

Bilresa från min bostad till det postnordkontor som gäller för mig numera, avstånd enkel resa 6,12 km. Testade också färdmedlet med stadsbuss som jag tycker är väl fungerande i Västerås kommun. Enkel resa med buss från bostaden till postnord blev 1 timma och 14 minuter.

Det skall också sägas att mitt eget läge i bostadsområdet ligger närmast det postnordkontor som ansvarar för området, de som ligger sämst till får säkert plussa på några kilometer samt även tid för bussresan.

Idag 2019 så är tillgången för invånarna i mitt bostadsområde vad gäller postnord och postservicen som är nedskuren väsentligt sedan starten på 70-talet, detta trots att invånarantalet inte blivit färre, utan fler. Men det är med säkerhet inte den enda orten i Sverige som har drabbats av postnords nedmontering av folkets post.

Jag har förståelse för den förändring som skett och haft betydelse för postens kärnverksamhet, där brevhanteringen till stor del tagits över av internet.  Men det borde finnas och finns säkert lösningar för att göra förändringar som eliminerar denna typ av störningar och återigen med rätt kan kalla sig för Postnord för hela folket.

Problemen i postnord tornar upp sig inom alla deras affärsområden som en artikel den 24 augusti 2018 i Svenska Dagbladet med tydlighet visar på. Läs artikeln; Utskälld riskkapitalist till Postnords styrelse – https://www.svd.se/utskalld-riskkapitalist-till-postnords-styrelse/i/utvalt/om/problemen-i-postnord       

Artikeln visar med tydligt på häpnadsväckande dåligt omdöme både av ägaren staten och av ledningen från VD och styrelse.

Jag kommer att skicka min artikel till ledningen för postnord samt ägarna staten och be dem svara på vilka åtgärder de avser att genomföra för att återta servicenivån så att Postnord är för hela folket.

För säkerhets skull så skickar jag artikeln med mina frågor digitalt så att det är större säkerhet att den verkligen når mottagarna.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar