Välkommen till Blåslampan Riks

Betald sysselsättning eller JOBB för landets nytta i Sverige 2019 är frågan?

Betald sysselsättning eller JOBB för landets nytta i Sverige 2019 är frågan?

Jag kan till min stora sorg se hur landet med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson fortsätter med att berömma Sveriges som bäst av EU:s länder, mätt i sysselsättningsgrad.
Den politiska falang som Ylva Johansson tillhör ägnar sig åt en enveten strategi som jag benämner med ”tvätta fönster åt varandra”. Betald sysselsättning utan NYTTA.

Jag har beskrivit denna ”tvätta fönster” politik i flera artiklar, bland annat en från april 2014 med rubriken; Sveriges framtid är hotad med politiken ”Tvätta fönster åt varandra” http://xn--blslampan-62a.se/?p=4046  och en artikel frånmars 2017 med rubriken; Sveriges ”Tvätta fönster” politik fortsätter och ökarhttp://xn--blslampan-62a.se/?p=5364

Jag känner till länder som har en nära besläktad politisk ideologi med partier som oftast har innehaft regeringsmakten i Sverige. De nära besläktade länderna har alltid haft en sysselsättningsgrad som är minst 100 procent.  Så i jämförelse med dessa länder så förbleknar den redovisade sysselsättningsgraden i Sverige, även om den är bäst av EU-länderna.

Jag skulle föredra och se det som smakligare att inte använda betald sysselsättning som jämförbart med betalda JOBB. Om någon vill ägna sig åt sysselsättning utan betalning så är det naturligtvis var och ens ensak.

Arbetsmarknadsministerns ansvar över myndigheten Arbetsförmedlingen bör snarast leda till en kraftig skärpning av deras mandat.  Arbetsförmedlingen som redan har lagt beslag på alla bokstäver i det svenska alfabetet för sina bidrag och stödåtgärder till både företag och privatpersoner – Stöd och insatser A-Ö – Länk: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-A-O.html

Varken Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadsministern skapar några reella JOBB, det görs bara av innovativa företag och entreprenörer.

Sverige behöver inga betalda sysselsättningar utan bara betalda JOBB som arbetstagarna kan leva på utan hjälpinsatser i form av bidrag och stöd.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Swedbank och misstänkt penningtvätt inget aprilskämt

Swedbank och misstänkt penningtvätt inget aprilskämt

Swedbanks misstanke om oaktsamhet med penningtvätt i sin verksamhet i de baltiska länderna är inget 1 aprilskämt.

Jag skrev en artikel i februari i år med mina synpunkter om hur jag upplevde de västerländska och svenska bankernas intåg i Ryssland efter 1991. Rubrik: Swedbank och Danske Banks agerande är helt normalt i den forna kommunistkulturen – http://xn--blslampan-62a.se/?p=6158

Penningtvätt från de forna staterna i sovjetunionen har med säkerhet förekommit i nästan alla tider, men på olika sätt. Längre tillbaka och innan de förlovade västerländska bankerna kom till undsättning för att föra över ländernas korruptions- stöld och blodspengar i säkerhet i västvärlden, fanns det en flora av olika lösningar. Då genomfördes penningtvätt på många olika sätt genom användandet av många av de västerländska företag som hade affärer med länderna i Sovjetunionen. De kunde genomföras i handeln åt båda hållen, vid försäljning och köp från väst till Sovjetunionen och vice versa.

Men omedelbart efter att Sovjetunionen upplöstes i augusti 1991 och Ryssland blev återfött så startade också en andra mer sofistikerade metoder att både stjäla och föra över pengar i säkerhet.
Från 1991 startade en gigantisk plundringsvåg av landet Ryssland, som även spred sig till alla före detta Sovjetländer, den gamla kulturen med kunskaper och kontakter fanns redan väl förankrat blodet.

Det var då 1991 i dagens Ryssland de nya moderna oligarkerna föddes.

Oligarkerna var mästare på att i alla delar och detaljer plundra Ryssland och även sina forna lydstater. Men de behövde då de västerländska bankerna, för att kunna föra ut de enorma kapitalsummor som annars samlades på hög, och med den osäkerhet som alltid rådde i kommunistländerna.

Att ha hört och sett Swedbanks VD och koncernchef Birgitte Bonnessen krampaktigt försöka försvara sig och sin bank var både skrämmande och overkligt i alla delar. Det kändes som hon hade levt på en helt annan planet när hon tidigare hade verkat som chef för Swedbank i de baltiska länderna, utan att ha sett eller hört talas om penningtvätt.

Jag noterade att Bonnessen var mycket övertydlig i att Swedbank minsann aldrig varit inblandad i någon som helst form av penningtvätt i sin verksamhet i Baltikum. Ovetskap eller mörkande av sanningen – Vem vet?

Slutligen kan man tycka vad man vill om att styrelsen fick ansvarsfrihet medan VD och koncernchef fick sparken. Att låta styrelsen som är den högst ansvarige för banken sitta kvar och fortsatt verka är ytterligare ett svaghetstecken.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Liberalerna saknar moral och etik hos flera av deras politiker

Liberalerna saknar moral och etik hos flera av deras politiker

Att politiska skandaler förekommer är för mig och andra inte alls överraskande, orsakerna är självklart många och varierar med politikernas uppfinningsrikedom. Detta trots att de som provar sig fram på orena och otillåtna vägar löper stor risk att bli avslöjad. Ofta så är det en ren slump som leder fram till ett avslöjande.

Blåklinten i Liberalerna ser blek och dyster ut, färgen är för mig alltid urvattnad och blek.

Jag tvingas tyvärr se hur den grundmurade moral och etik som varit ett signum i Sverige nu sönderfaller i en allt snabbare takt. Det är i det officiella Sverige som växtkraften verkar som allra starkast. Allt från den folkliga högborgen Riksdagen och dess 349 ledamöter som skall spegla ett genomsnitt av landets befolkning. Så menar jag är det inte, huvuddelen av svenska folkets etik och moral står fortfarande högt hos mig.

Att de nu aktuella skandalerna inom liberalerna skulle bidra till ett bättre förtroende för politiker torde knappast vara värd att ta ur munnen. Det är helt enkel skamligt och ett förödande slag mot ett öppet och demokratiskt samhälle.

Riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl som blev invald för liberalerna utnyttjar nu riksdagens gamla regelverk och sitter kvar på sin stol riksdagsstol som politisk vilde, (förmodligen hela mandatperioden ut). Därmed kan hon inkassera pension från riksdagen till sin 65 års dag.

Emma Carlsson Löfdahl utreds nu av åklagare om det har begåtts är något brott. Fortsättning följer.

Det är god, sund och hållbar tillväxt Sverige behöver – inte missväxt och avsaknad av moral och etik hos förtroende valda

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar