Välkommen till Blåslampan Riks

Rensa-Halvera och ta BORT i det svenska offentlighetsträsket…

Rensa-Halvera och ta BORT i det svenska offentlighetsträsket…

Det är nu hög tid att börja rensa bort allt onödigt och mest destruktiva inom hela den offentliga sektorn och satsa på den näring som ger landet den nödvändiga och behövliga växtkraften. En grannlaga uppgift för det nya regeringsstyret, om det nu någon gång kommer. En uppgift som kräver muskler, kunskaper, förmåga och mod.

Det gäller alla sektorer inom vad som kan hänföras till offentliga sektorn som exempelvis; myndigheter (hundratals), landsting (21 st), kommuner (349 st), riksdagen (249 ledamöter) och alla närstående organisationer som till stor del finansieras med skattepengar.
Jag menar att i många av dessa organ kan man utan vidare helt eller delvis skala bort dem, och i de fall man anser att de behövs så skall de effektiviseras. I många av dessa råder det en enorm överkapacitet av anställda. Det råder minst sagt en överkapacitetskultur som måste tas itu med. De måste ta lärdom av det privata näringslivet.

Jag skall nu intressera mig för de värsta avarterna bland de offentliga bölderna och se vilka som jag menar kan och skall opereras bort helt eller delvis.
Jag menar att detta är nödvändigt då korruption, nepotism och en outtömlig flora av oegentligheter i det offentliga Sverige, som fortsätter accelerera dag efter dag.  Man möts dagligen av avslöjanden som ständigt fyller på i den offentliga dynghögen, som tillåts att hejdlöst växa i både stank och storlek.  Lukten är fullständigt outhärdlig och skickar ut otäcka signaler i det svenska samhället, om att det inte lönar sig att vara den oförvitlige medborgaren som försöker att alltid göra rätt och vara den sanna och rena medborgaren.

Så här säger man i ett av världens främsta korruptionsland, ”Vill du bli rik, bli byråkrat i statens tjänst”. Är det möjligen så att Sverige är på väg att falla in i detta?

Blåslampan har tidigare skrivit om den svenska korruptionen, nepotismen och andra oegentligheter i det offentliga Sverige. Ju mera man gräver i den offentliga dynghögen ju mera stinker det. Det finns inom alla delar av det offentliga Sverige både direkt och indirekt. Den ena skandalen efter den andra poppar upp till ytan. Läs artikel från 2012; Ju mera man gräver i en dynghög desto mer stinker det – Länk; http://xn--blslampan-62a.se/?p=635

Riksrevisionen som är tillsatt av riksdagen (folket) är den myndighet som skall sörja för kontrollen av att allt går rätt till i det offentliga Sverige, och att allas skattepengar används på rätt sätt. När även folkets sista utpost själva faller in i samma mönster med risk för egna oegentligheter, då är Sverige illa ute.

Jag börjar med att föreslå en rensning i den svenska högborgen Sverige riksdag.  Här vill jag föreslå minst en halvering av antal riksdagsledamöter, kanske till och med en minskning med två tredjedelar skulle vitalisera riksdagens arbete ännu mera. Dagens 349 ledamöter minskas ner till 174, eller ännu bättre 99 ledamöter.

Det har nu i många decennier pågått en statlig förvaringsmentalitet, när det har saknats ett tillflöde av arbetsplatser som kan erbjuda reella JOBB. Det har främst varit vänsterstyret som anammat denna reträtt till ekonomisk försörjning, och började ta fart när Sveriges industriproduktion började förlora mark på 70-talet. Industriproduktionen 1976-78 sjönk för första gången på 25 år, och under längre sammanhängande period än någon annan gång tidigare i historien.

Industriomvandlingen och strukturella förändringar har medfört att vi förlorat stora och arbetskraftsslukande industrier men tyvärr hela näringar som exempelvis; varvs, textil, och skoindustrin. Tillskotten av nya friska producerande industrier ser det ut att vara mycket skralt med, De nya högteknologiska som kommer fram i denna tidsålder är inte lika hårt bundna till Sverige, man söker sig här till det land som kan erbjuda de bästa fördelarna i det mesta. Konkurrensen här är idag knivskarp mellan i stort sett alla världens länder.

Listan på de nya sätten för att förgylla tillvaron, behovet och i vart fall en känsla av en nytta ofantlig. Det är dagens offentliga (föråt ofantliga) sektor och som verkar ha en enda kär uppgift med sin förvaringspolitik, nämligen att hålla statistiken över arbetslösheten nere på behagliga siffror.

Men så snart något som ens är nära tillhörande den offentliga sektorn så är det stor risk för oegentligheter och missbruk av skattemedel, det finns miljontals med skräckexempel. Ett som jag blev bekant med för någon dag sedan, var en lyxtillvaro för nio personer ur styrelsen för första AP-fonden. De lyckades förbruka 44600 kronor per person exklusive reseräkningar.

Läsa om detta lyxliv för pensionärers sparade pengar i Dagens PS;
http://www.dagensps.se/upplevelser/resor/du-far-betala-fondtopparnas-lyxresa/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_custom[apsis]=1006730877&utm_medium=email&utm_source=apsis

Det är nödvändigt att ha många visselblåsare som håller igång för att göra allt för att försöka minska på den stinkande dynghögen.

Därför är jag glad om Ni fortsättningsvis tipsar om iakttagelser om vad Ni misstänker inte står rätt till i någon myndighet, organisation, kommun, landsting eller så även i andra delar av det offentliga Sverige. Ni kommer alltid att vara anonym och skyddas av lagen för de uppgifter Ni lämnar. Ni kan skriva till tips@blaslampan.se eller direkt till mig: kjell.strandberg@blaslampan.se

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Västerås flygplats 2018 ännu kvar i ett oåterkalleligt mörker

Västerås flygplats 2018 ännu kvar i ett oåterkalleligt mörker

Västerås kommun och dess kommunala flygplatsbolag fortsätter att kämpa med att få liv i sin flygplats. Detta har man nu hållit på med i flera decennier utan att lyckas med det en flygplats skall ägna sig åt, nämligen att ha en fungerande flygtrafik som efterfrågas av resenärerna. Detta äventyr har också skett med förlust varje år till en samlad förlust på över 500 miljoner kronor av skattemedel.

När man läste debattartikeln av styrelseordföranden Ulla Persson som var införd i Vestmanlands Läns Tidning så kan man fråga sig hur det står till med kompetensen i styrelsen. Rubriken var – Västerås flygplats behöver kommersiell trafik – http://www.vlt.se/opinion/debatt/ulla-persson-s-vasteras-flygplats-behover-kommersiell-trafik 
Vilken fantastisk insikt om flygplatsens behov av styrelseordföranden i flygplatsbolaget. Efter mer 30 år så kommer detta som en ny helt fantastisk idé för flygplatsens styrelse.  Nåväl ,om det nu är behovet för flygplatsen kanske det är dags att efter 30 år se till att verkställa och få till denna kommersiella trafik.

Jag har under åren skrivit många artiklar där jag framför min kritik mot ledningen, senast var det min reaktion av styrelseordförande Ulla Perssons debattartikel ovan, med rubriken; Västerås flygplatsstyrelse och ledning utan bolagskompetens – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5405 

Men jag känner mig inte ensam på den kritiska sidan mot flygplatsen, det är verkligen ett polariserat Västerås i frågan om Västerås flygplats vara eller inte vara. Senast några repliker i Vestmanlands Läns Tidning, bland annat av en skribent K-J Mathiasson med rubriken; Västerås flygplats heter Arlanda. Rubriken säger allt.

Det finns inget större behov  från flygresenärerna i Västerås att endast ha tillgång till några få turistorter som det enda trafikutbudet. Jag ställer mig också tveksam till hur många av Västerås skattebetalare som överhuvud reser till dessa orter från och till Västerås flygplats. De få resenärerna från Västerås flygplats fördelar sig på orter både i och utanför Västmanlands län, men till kostnad endast för Västerås kommuns skattebetalare.

Flygplatsen marknadsför sin flygförbindelse till och från London, där man landar på flygplatsen Stanstead som inte har reguljära flygförbindelser internationellt. Alltså är Västerås helt stängd från möjligheten att flyga ut i världen, men även inrikes i Sverige. Denna brist är enligt mig det som är dödsstöten för att Västerås flygplats skall ha tillräckligt med resenärer för att få till resultat med svarta siffror i årsredovisningen.

Jag har under alla år ställt denna fråga till  styrelse och ledning samt ägarna Västerås kommun – Vilken nytta tillför Västerås flygplats invånarna och skattebetalarna i kommunen? De eventuella försök till svar som avgetts är höljt i en stentjock dimma som inte möjliggör landning för något enda flygplan, varken tomt eller fyllt med passagerare.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Liten förbättring av företagsklimatet bland Västmanlands kommuner

Liten förbättring av företagsklimatet bland Västmanlands kommuner

Svenskt näringsliv har nu publicerat sin årliga återkommande undersökning om företagsklimatet och rankat Sveriges kommuner med placering från 1 – 290.

Kommunerna i Västmanland har avsevärt förbättrat sin placering på årets rankinglista. Men när man tittar närmare på vad som verkligen har skett så är avsaknaden av det som borde vara det mest väsentligaste nämligen, ett reellt JOBB-skapande, inte alls med på banan. Se min artikel nedan om länets ranking 2014 med rubriken;
Västmanland har frusit fast i Sveriges bottenliga av företagsklimat – http://xn--blslampan-62a.se/?p=3641
Så det har otvetydigt skett en förbättring i rankinglistan för Västmanlands län på dessa fyra år, förhoppningsvis så kan det vara en varmare period på gång i länets entreprenörskap. Men min stilla undran kvarstår varför Västmanlands kommuner ligger så långt ner på rankinglistan år efter år.

Skinnskatteberg är den kommun i länet som förbättrat sin rankingplats 2018 bäst med siffran 85, men hamnar ändå på plats 196 bland Sveriges 290 kommuner. Surahammar är den kommun som rasat ner mest med 33 platser och hamnar på plats 285 av 290 kommuner. Detta trots att kommunen startade ett projekt för att främja näringslivet i kommunen. För detta projekt fick kommunen ett bidrag från tillväxtverket på 2,5 miljoner kronor, av allas våra skattepengar. Jag har intresserat mig för projektet och skall återkomma när jag har något att redovisa, ljust eller mörkt. Projektet är avslutat i dagarna och skall ha redovisats av Surahammars kommun.
Västerås kommun som är Sveriges femte (möjligen sjätte) stad i invånarantal placeras sig på plats 124 i rankingen om företagsklimatet, samma placering som förra året.

Denna ranking på företagsklimatet är bara en liten fingervisning om hur företagare tas om hand av kommunens näringslivsföreträdare, men det säger inte allt om hur en kommun på bästa sätt skulle kunna främja ett entreprenörskap som skapar reella JOBB.
Här finns hela listan på rankingen 2018 i alla 290 kommuner på Svenskt Näringsliv hemsida; http://www.foretagsklimat.se/

Jag kommer att kontinuerligt bevaka kommunerna och deras sätt att främja nyetableringar som skapar reella JOBB, vilket jag hävdar är den viktigaste parametern i ett sunt och bra Sverige med en god ekonomisk tillväxt.

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar