Välkommen till Blåslampan Riks

GLAD PÅSK


GLAD PÅSK

Blåslampan önskar alla en GLAD PÅSK med första strofen i dikten NU LJUSNAR VÅREN (Utgiven 1899) av Esaias Collin

Nu ljusnar våren

Nu ljusnar våren kring allt Sverges land,
och trädens alla knoppar ymnigt svälla,
och älf och sjöar bryta isens band,
och muntert, bäckarne i mossan kvälla.
Det skimrar gult vid minsta dikeskant,
det lyser violett kring dal och brant.

Esaias Collin 1899


Lev väl och ät gott i PÅSK

 

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Överkalix tog 236 dagar på sig att besvara våra frågor och först efter en deadline och därefter JO anmälan

Överkalix tog 236 dagar på sig att besvara våra frågor och först efter en deadline och därefter JO anmälan

Överkalix kommun är återigen ett bevis på hur det officiella Sverige och i detta fall en kommun försöker mörklägga och därmed undvika obehagliga sanningar att komma fram i ljuset. Kommunens ovilja att besvara mina frågor har jag skrivit om i en artikel i oktober 2017 med rubriken: Överkalix kommun skamlöst ointresserade att besvara frågor – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5643

Historien handlar om den kinesiska företagaren som kom till Överkalix och frälste kommunen med att utlova hundratals nya jobb till en jobbhungrig kommun. Jag har tidigare skrivit en del om dessa storvulna planer i Överkalix kommun varav jag länkar till några nedan:
Artikel från 22 september 2014 med rubriken: Sotdöd eller framtid i Överkalix kommun? – Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=4119   En annan artikel är från juli 2017: Överkalix kommun ger inte mycket framtidshopp för andra än myggen – Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=5511

Jag menar att det som kommunen nu anser sig ha besvarat, är inte alls svar på mina frågor utan sätter ytterligare dimridåer och jag kommer därför att kräva en fortsättning för att få fram sanningen om vad som hänt kring detta.
Som ett exempel på ett huvudlöst och oförstående svar på mina fyra frågor nedan:
Hur kom den kinesiska kontakten till med Överkalix kommun?
Har representanter för Överkalix besökt Kina och träffat den aktuella       kinesiska entreprenören?
Om resor skett från kommunen till Kina finns det då utförliga reseprogram på dessa?
Vilka kinesiska myndigheter eller dess företrädare har besökt Överkalix?
De fyra (4) sistnämnda frågorna kan tyvärr inte besvaras. Ingen i nuvarande kommunledning eller tjänstestab var vid tillfälle verksamma eller anställda i kommunen.

Sedan har de hänvisat till Business Sweden, SCB och Arbetsförmedlingen på ytterligare frågor i stället för att själva besvara frågorna. Frågan är om det är okunskap eller lathet som gör att kommunen själv inte vill besvara frågorna. Hela kommunens svar framgår av den utlagda PDF filen. Svar_till_Kjell_Strandberg_1

Nåväl, nu skall jag återigen tillskriva kommunen och begära att de själva besvara mina frågor, detta oavsett om vissa av uppgifterna går att inhämta på andra håll. De sista fyra frågorna kan bara besvaras av kommunen. Även om alla inblandade i Kinasatsningen nu har lämnat kommunen så bör det finnas dokumentation arkiverad som ger svar på dessa frågor. Inget svar så får jag söka stöd och hjälp hos andra inblandade.

Jag har misstankar om att affären mellan Överkalix kommun och den kinesiska affärsmannen har många fler dimensioner än vad som framkommit.  Det är därför av oerhörd vikt att allt som kantat hela denna affär från starten skall komma fram i ljuset. Detta för att inte riskera skada de svensk-kinesiska relationerna.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Äldreomsorg eller äldresorg…

Äldreomsorg eller äldresorg…

Det är inom många områden som Sverige halkar efter på. Även om mitt favoritområde är företagande och skapande av reella JOBB så ligger också omhändertagandet av äldre mig varmt om hjärtat.

Det är inte ovanligt med skandaler inom äldreomsorgen och gäller då ograverat överallt i Sverige. Även om allmäntillståndet inom äldrevården är bra så skall Sverige aldrig ge upp tanken om att det alltid kan bli bättre.

Det finns oändligt många avslöjanden om olika missförhållanden i äldrevården och detta är tyvärr ingen ny företeelse som kommit i dagen under den senare tiden.
Jag skall beskriva det på enkelt sätt genom att hänvisa till en artikel som publicerades 2005 av SVT med rubriken; Många fall av vanvård i äldrevården – Länk; https://www.svt.se/nyheter/manga-fall-av-vanvard-i-aldrevarden
Artikeln visar några exempel på upptäckta fall av vanvård och andra missförhållanden på äldreboende i Klippan, Malmö, Västerås, Sundsvall, Örebro, Falun, Gislaved och Landskrona. Även det uppmärksammade fallet på Polhemsgården i Solna som blev upphovet till en lag Lex Sarah (1999) finns beskrivet i artikeln.

Denna äldreomsorg är inte värdig att fortsätta i Sverige 2018. Detta även om de övervägande har en bra äldreomsorg, så är varje fall av motsatsen en skam i dagens moderna samhälle. Det finns inget försvar för de fall som upptäcks.

Jag tror inte att lösningen på alla missförhållanden går att finna enbart med mera ekonomiska resurser. Oavsett hur stora och många penningpåsar så kommer det alltid att förekomma missförhållanden i äldrevården. Det gäller såväl om det är kommunala eller privata boenden.

Jag är säker på att det behövs både mer personal och rätt personal, detta kostar självklart pengar. För att få penningpåsen att räcka till allt så är det frågan om prioritering, vilket jag inte har det största förtroende för när det gäller kommunerna som är ansvarig för äldreomsorgen.
Ett exempel på prioritering kan vara att dra in på kommunernas ”påhittiga” och nödvändiga affärsresor till alla möjliga och omöjliga länder. Jag har under åren mött många kommuner med dess företrädare i länder som exempelvis Ryssland, Kina, för att inte tala om fastighetsmässan i Cannes och i alla dessa möten fått se hur kommunernas penningpåse prioriteras.
Ett exempel från Cannes är där ett inköp av ett svart damplagg i storlek 40 omvandlades till en lunch på kvittot. Läs artikeln i GP med rubriken; Skattepengar betalade lyxliv i Cannes – http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/skattepengar-betalade-lyxliv-i-cannes-1.603598

Jag har arbetat i många andra länder och sett varierande kvalitet av äldreomsorg. I en del länder betydligt sämre än i Sverige, men det finns också länder som förvånar mig med en betydligt bättre äldreomsorg än vad Sverige mäktar med att ge till sina gamla.

Jag avslutar med mitt hopp om en förbättring för alla äldre med en diktstrof ur Liv av Ebba Lindqvist 1934

”Att man är kraftlös.
Nu sitter de gamle i dörrn och vänta på sommar,
tala om sjukdom och nöd, tala om vardagsting.
De ängsla sig för så många ting, men all deras skräck är döden,
snart skall de bli till jord där gräset gror.
(Ur Liv av Ebba Lindqvist 1934)

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar