Välkommen till Blåslampan Riks

Sveriges viktigaste valfråga borde vara ett reellt JOBB-skapande

 Sveriges viktigaste valfråga borde vara ett reellt JOBB-skapande

Jag hävdar att ett reellt JOBB, är en nödvändig  förutsättning för att skapa en solid grund för det mesta  i varje samhälle. Därför borde fokuset vara på att få till ett seriöst JOBB-skapande i Sverige. Idag och under decennier tillbaka så har det fokuserats  på att sätta folk i en avlönad JOBB-respirator. Det är nu hög tid att stänga JOBB-respiratorn.

Jag börjar med att återigen ge min egen definition på ett reellt JOBB/ARBETE/ANSTÄLLNING:
En betald anställning som av både arbetsgivare, arbetstagare och samhället anses vara BEHÖVD och SKAPA  en NYTTA, det menar jag är ett reellt JOBB. Detta skall ske helt utan inblandning av några som helst statliga subventioner, som då är avgörande för att upprätthålla anställningen. Ersättningen/lönen för anställningen skall också vara möjlig att ge en acceptabel försörjningsnivå.

Jag menar att i dagens Sverige 2018 så är det långt kvar till att min definition på ett reellt JOBB skall kunna bli uppfyllt. Men det som är långt mycket värre i detta, är att det går åt fel håll. Det blir fler och fler som hamnar i en långvarig tillvaro i JOBB-respiratorn, utan hopp om något tillfrisknande.

Att det är många andra länder i världen som är i samma situation och en del ännu värre, är varken tröst eller skäl för vårt land att klappa oss på bröstet och vara nöjd och därmed slå oss till ro. NEJ, så här kan Sverige inte fortsätta! Förändring efterlyses!
Men för att ha en rimlig chans att förändra till det bättre så bör man veta och förstå vad felet är, utan den förståelsen och vetskapen så kommer vi inte ur gyttjan.

Jag menar att det finns en röd tråd varför Sverige under de senaste decennierna har tappat sin forna glans som industri- och innovationsnation.
I september 2012 skrev jag en artikel i september 2012 med rubriken; Flyttbussen full med tillväxt och JOBB rullar ut från Sverige – och pekade då på min oro över den ökande utflyttningen av företag från Sverige till utlandet, där finns en del av mina tankar kring felet och lösningarna. Länk till artikeln: http://xn--blslampan-62a.se/?p=1835

Jag har också 2012 beskrivit den ”jobbskaparväg” som prioriterades av den då styrande regeringen, som jag menar ofelbart leder till ett svårhanterligt JOBB-utanförskap. Läs min artikel här på blåslampan; http://blåslampan.se/?p=1776 med rubriken: Tillväxten i Sverige 2012 nu definitivt på frammarsch mot vägens slut.

Min övertygelse för att anamma skapandet av reella JOBB som ger en sund och hållbar tillväxt över tid, är att vi måste ha ett större fokus på export av varor och tjänster utanför våra gränser. Vi klarar inte en hållbar tillväxt enbart med satsningar på vår egen ankdammstillväxt.
Läs min artikel från 2016 med rubriken; EXPORT – EXPORT – EXPORT måste vara Sveriges mantra – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4912

Det finns som alltid flera olika vägar att välja emellan när ett problem skall lösas, och jag kan ha viss förståelse över att det finns vissa svårigheter i valet av väg. Jag kan också förstå att fel ibland måste begås på vägen till det rätta. Vad jag däremot aldrig kan förstå är att samma fel återkommer år efter år och decennier efter decennier. Det händer mest i politiken och byråkratin, där den totala frånvaron av rädslan gör att återkommande fel aldrig drabbar den enskilda.

Jag skrev en artikel om bland annat detta i december 2013 med rubriken: Sveriges kannibalism och inavel en katastrof för en SUND och hållbar ekonomisk tillväxt http://xn--blslampan-62a.se/?p=3337 

Men tyvärr kan jag inte se några märkbara förbättringar, kannibalismen breder ut sig inom nästan alla områden.  Ansvaret för eländet är de som idag 2018 styr landet – minst sagt bedrövligt. Uttrycket ”nu kan det bara bli bättre”, det är ett uttryck, som brukar användas för att gjuta in lite optimism, när det gått riktigt illa, men det verkar inte hjälpa i detta fall.

Det är nu hög tid att det som skall förändras till det bättre också sker, det är stor konkurrens från alla länder. Länder som har bråttom att köpa upp det mest värdefulla av svensk industri. Även om det kommer till en del nya företag så ligger vi årligen på minussiffror.

Vi har under många år fått bevittna hur ägandet av flera större svenska företag försvunnit ut ur landet, som exempelvis Scania och Volvo Cars, och fler är att vänta. Att detta är ett mörkt orosmoln som blir allt mörkare, torde alla vara överens om. Produktionen finns fortfarande kvar i Sverige – men hur länge?

Men ett är jag säker på, nämligen att inför årets val 2018 så kommer alla vackra och fagra löften att ”nu kan det bara bli bättre”.  Jag menar att skapandet av reella JOBB kommer att vara en av de viktigaste valfrågorna, som skall upp på agendan. Det parti som kan presentera en trovärdig lösning för ett reellt JOBB-skapande ligger bra till och skall får min röst.

Alla svar, men även uteblivna svar kommer att publiceras på blåslampan.se

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

NextJet i konkurs trots miljoner från Västerås skattebetalare

NextJet i konkurs trots miljoner från Västerås skattebetalare

Nu är mina och många andras farhågor ett faktum, NextJet flygbolag har lämnat in ansökan om konkurs. Detta trots att Västerås flygplats pumpade in tiotals miljoner i ett skandallöst dåligt avtal som kostade  skjortan för skattebetalarna i Västerås.

NextJet som landat på Västerås flygplats

Att detta skulle hända var för många ingen överraksning, det har under flera år varit kriser i bolaget som hela tiden fått agera med nödlösningar i hopp om att finna på räddningsänglar.
Jag har själv flugit ett flertal gånger med NextJet och även om det fungerat hyfsat med några timmars förseningar, så har min känsla alltid varit kantad av osäkerhet.

Att Västerås flygplats som ägs av kommunen (skattebetalarna) också skulle bidra till att förlänga ökenvandringen för NextJet visar på kunskapsbristen hos flygplatsens ledning. Men här skall även kommunens politiskt ansvariga för flygplatsen ställas till svars.
Läs min artikel från september 2016 med rubriken; Västerås betalar miljoner till flygbolag som är med på svarta listan – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5169

Jag och blåslampan har skrivit mycket och länge om hur miljonerna varje år sedan starten av flygplatsen, i floder rullat ut ur kommunen och därmed skattebetalarnas plånböcker. Den samlade och redovisade förlusten för flygplatsen är nu över en halv miljard kronor.

I det senaste valet för snart fyra års sedan så var ett löfte från det socialdemokratiska partiet (S) och Anders Teljebäck, att en folkomröstning i Västerås om flygplatsens vara eller inte skulle genomföras om de fick väljarnas förtroende. Socialdemokraterna och Teljebäck fick regeringsansvar men ingen folkomröstning:
VALSVEK kallar jag det, Herr Teljebäck!

Men det stundar återigen ett val om knappt fyra månader, vilket ger tillfälle att ställa politikerna mot väggen om flygplatsens vara eller avveckling. Jag har bara för en vecka sedan tillskrivit samtliga sex partier i fullmäktige med frågor, bara några har hitintills svarat. Men blåslampan skall brinna vidare för att få svar, fakta kring svaren eller frånvaron av svar kommer att publiceras på blåslampan.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | 1 kommentar

Hur bra eller dåligt mår Sverige egentligen?

Hur bra eller dåligt mår Sverige egentligen?

Inför årets riksdagsval val så haglar det skurar av diametralt skilda meningar om hur bra Sverige egentligen mår.   

Det kommer fler och fler orosmoln på att landet inte mår så bra som speciellt de styrande politikerna vill påskina.

Nu senast är professor Johan Eklund som uttalar sig om att allt inte står rätt till med Sveriges ekonomi. I en artikel i Dagens Industri med rubriken; Professorn varnar för ny svensk kris – Där utvecklar han farhågorna: Länk till artikeln: https://www.di.se/nyheter/professorn-varnar-for-ny-svensk-kris/

Även i Finanspolitiska rådets rapport  som presenterades igår den 14 maj, riktas kritik mot regeringens finanspolitik. Finanspolitiska rådet är en statligt myndighet i uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Länk till rapporten för 2018; http://www.finanspolitiskaradet.com/download/18.6f87628416347e300a041ce0/1526217380989/Svensk+finanspolitik+2018.pdf

Om Sveriges konkurrenskraft fortsätter att urholkas så är det självklart ett framtida stort och farligt mörkt moln. Det har redan visat sig negativt på exportsiffrorna, särskilt under de senaste decennierna.

Jag menar att Sverige bör försöka återfå sin forna konkurrenskraft med en produktion som inte bara lutar sig tillbaka på gamla meriter som exempelvis enbart kvalitet. Vi måste idag även vara kapabla att konkurrera med både kvalitet och pris. Högsta kvalitet till lägsta pris torde vara ett bra recept även för Sverige in i framtiden.

Med dagens öppna och globaliserade värld så är det betydligt svårare för Sverige att utmärka sig som ett unikt starkt och framgångsrikt export – och innovationsland. Tiden har kommit ifatt oss och även sprungit ifrån oss av helt nya länder på världens företagskarta.

Jag är övertygad att många problem som idag visar sig i det svenska samhället som exempelvis; skola,vård, polis, integration, etcetera, skulle i allt väsentligt  vara bättre om man prioriterade en politik som ger människor REELLA JOBB och BEHÖVDA JOBB att dagligen gå till.

Idag menar jag att det är till alldeles för stora delar i samhället som består av respiratorsysselsättning eller som en del också kallar ”låtsasjobb”. Det skapar stora och onödiga spänningar .

Därför menar jag att det finns bara en rätt väg att gå för att få en stabil grund inför framtiden, nämligen ett reellt JOBB-skapande av högsta klass.

Därför måste Sveriges segel ändras så att vi kommer fram till målet, världens vindar kan vi däremot aldrig styra över.

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Bästa tillväxt-och exporthälsningar

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar