Välkommen till Blåslampan Riks

GOD JUL

GOD JUL

Blåslampan önskar alla en GOD och frödjefull JUL med dikten Den gamla goda tiden (1894)  av Gustaf Fröding

Den gamla goda tiden

Stjärnorna tindrade tysta för hundrade
år tillbaka och skogen sov.
Forsen dånade, hjulen dundrade,
gnistorna sprakade,
marken skakade,
hammaren dunkade tung och dov.

Bälgen blåste och blästern ljungade,
kvävande hetta ur ässjorna slog,
svettiga sotiga smederna slungade
släggan mot stängerna,
nöpo med tängerna,
formade järnet till harv och plog.

”De giva oss slagg f√∂r malm
och spark för vårt släp och slit,
de tröska oss ut som halm
och läska oss sen med sprit.

Min käring har svälten knäckt,
min dotter är brukets skarn,
förvaltaren själv är släkt
med stackarens första barn.

Han eldar oss helvetet hett
med rapp och med knytnävsslag,
han får allt ett vitglött spett
i nacken en vacker dag!”

Forsen dånade, hammaren stampade
överdundrande knotets röst,
ingen hörde ett knyst från de trampade,
skinnade, plundrade
ännu i hundrade
år av förtvivlan och brännvinströst.

(Gustaf Fröding 1860-1911)

 Lev väl och ät gott i JUL önskar Blåslampan

Inlagt i Riks | Lämna kommentar

Gode män en ynklig och skamlig kår i Sverige

Gode män en ynklig och skamlig kår i Sverige

Gode män är en kår där många genererar ständiga skandaler över de förtroendeuppdrag som har tilldelats dem, i syfte att bistå de svaga i samhället. Dels med råd och hjälp med att ansvara samt sköta om deras ekonomi.   

Trots alla uppkomna skandaler tror och hoppas jag ändå att de flesta av de verksamma gode männen ändå fullgör sitt uppdrag på ett oförvitligt och perfekt sätt.  Men de skandaler som kommit upp i ytan solkar ner hela denna kår och drar ner den i den smutsiga dyn av oegentligheter.

Alla upptäckta missförhållande borde få de ansvariga myndigheterna att omedelbart agera. Men trots att oegentligheterna pågått och varit känt under många år, så verkar inga märkbara åtgärder gjorts för att förhindra missförhållanden och oegentligheter.

Gode m√§n kan agera och vara anonym och innesluten i en helt gr√• massa, kontrollen √§r n√§st intill obefintlig. Den som skall √∂vervaka och ha tillsyn √∂ver god man √§r en kommunal myndighet, √Ėverf√∂rmyndarn√§mnden.

Det har riktats kritik om graverande systemfel och mycket mer att önska i ansvaret hos denna myndighet, men inga nämnvärda och verksamma åtgärder kommer från ansvarigt håll.

Ett enda exempel bland de många skandalerna är en artikel i Svenska dagbladet med rubriken; 72-åringens gode man har 60 klienter  Рhttps://www.svd.se/72-aringens-gode-man-har-60-klienter

Nu är det hög tid att reformera tillsättandet av gode män så att de aldrig kan eller kommer att drabba de svagaste och mest hjälplösa i samhället.

Detta är ett av många systemfel som förekommer i det svenska samhället och måste ändras.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Regeringen hanterar statistik som ‚ÄĚfan‚ÄĚ l√§ser bibeln

Regeringen hanterar statistik som ‚ÄĚfan‚ÄĚ l√§ser bibeln

För många så är det mycket svårt att finna ett reellt JOBB i dagens Sverige. Detta i synnerhet om det också skall uppfylla de flestas önskningar, såväl anställd som samhället.

Det har de senaste åren blivit ett fokus på ungdomsarbetslöshet som under flera år varit placerad över 20 %. Nu klappar sig regeringen återigen för bröstet och säger sig har pressat tillbaka ungdomsarbetslösheten rejält. Jämfört med 2012 är det nästan en halvering.

Arbetsförmedlingen med generaldirektören Mikael Sjöberg anger den införda 90 dagars garanti som en viktig faktor för det positiva resultatet. Sjöberg menar att tack vare garantin så var arbetsförmedlingen tvingad att arbeta på ett annat sätt, vilket har gett bra resultat.

Det √§r lite magstarkt av denna skandalmyndighet att ta dessa ord i sin mun, det torde inte vara s√• sv√•rt att f√• ner arbetsl√∂sheten till det absoluta talet NOLL, d√• man har st√∂d√•tg√§rder och bidrag att ta till f√∂r b√•de arbetsgivare och arbetstagare och som t√§cker hela alfabetet A-√Ė.

Regeringen har tydligen bestämt sig för att köpa till sig den procentuella arbetslöshet som man själv bestämmer sig för är lämplig att redovisa.
Jag menar att denna väg som regeringen valt för att hålla fanan högt är både farlig och osund för hela samhället. Vägen leder inte framåt utan enbart bakåt och blir med tiden svårare att ändra på.
Jag skrev en artikel i december 2011 med rubriken; Vägen till………………..JOBB!  Рhttp://xn--blslampan-62a.se/?p=473
Jag avslutade artikeln med; På väg mot …….ett gränslöst och sunt JOBB-skapande!, men tyvärr så kan jag nu i december 2017, sex förlorade år senare fortfarande konstatera att den vägen har de styrande i Sverige inte lyckas finna.

Det finns m√•nga r√∂ster om Sveriges f√∂rm√•ga att skapa reella JOBB och avskaffa ARBETSL√ĖSHET, det √§r min √∂nskan att n√§sta √•rs val skall placera fr√•gan om hur reella JOBB skall skapas i v√•rt land h√∂gt upp i heta valfr√•gor.

En artikel av Rebecca Weidmo Uvell som publicerades den 4 december med rubriken; MYTEN OM UNGDOMSARBETSL√ĖSHETEN¬† – https://uvell.se/2017/12/04/myten-om-ungdomsarbetslosheten/

Det är bara en av de många röster som gör sig hörd i debatten om JOBB och arbetslöshet, det finns självklart som alltid inte bara en sanning och tro på vilket som är den väg som skall väljas för framtiden.

Mina avslutningsord i artikeln från december 2011 var; På väg mot …….ett gränslöst och sunt JOBB-skapande! Den vägen är för mig lika aktuell och gäller i högsta grad även idag 2017.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar