Välkommen till Blåslampan Riks

Regeringens svar kom med blixtens hastighet…

Regeringens svar kom med blixtens hastighet…

Regeringens svar på min förfrågan om redovisning av vad som konkret har åstadkommits av regeringens fyra industrikansler, kom blixtsnabbt. Faktiskt samma dag som mitt email skickades.

Däremot så är jag inte så imponerad över det som redovisats. Som nästan alltid så är det mesta kvalificerat ”snömos” som redovisas av det officiella Sverige.

Men här kommer det blixtsnabba svaret från näringsdepartementet, läs och bedöm själva.

”Hej Kjell,
Tack för din e-post om industripolitiken, här kommer ett svar på dina frågor.
Följande information ges om rådet för nyindustrialisering på regeringens hemsida:

Ett råd för nyindustrialisering, Advisory Board, med fyra personer från olika delar av svensk industri tillsattes under 2015 för att stödja regeringen i arbetet med Sveriges nyindustrialisering och för att bistå i Sveriges investeringsfrämjande. Tillsammans bär dessa personer på kompetenser och erfarenheter som är viktiga för en nyindustrialisering. Det handlar om områden som avancerad produktion, automation, digitalisering, forskning, innovation och export. Olof Persson, fd Volvo AB, Volvo CE, Bombardier, Lisa Lindström, vd Doberman, Pia Sandvik, f.d. VD Länsförsäkringar Jämtland, ordf i RISE, fd rektor Luleå tekniska universitet, Karl Gustaf Ramström, CEO Prevas, tidigare SSAB och ABB. I juni 2016 gick förordnandet för Advisory Board ut efter att ha bistått regeringen i utformandet av strategin för Smart industri och den första handlingsplanen. Rådet har varit viktigt i arbetet med Smart industri och bidragit till att forma prioriteringar för såväl strategin som handlingsplanen.

Rådet hade alltså mandat för att stödja regeringens arbete under det första året med strategin Smart industri och utgjorde en del av utarbetandet av strategi och handlingsplan. De deltog vid samtliga industrisamtal under perioden och hade regelbundna möten med Näringsdepartementet i frågor rörande arbetet och genomförande av industripolitiken. Rådet för nyindustrialisering har alltså inte i sig genomfört några satsningar, utan de har ju som namnet antyder agerat rådgivande till Näringsdepartementet genom en bred och gedigen kompetens från olika delar av industrin.

Det som har uppnåtts är 82 åtgärder för stärkt omställningsförmåga i svensk industri  detta redovisas handlingsplanen för smart industri:
http://www.regeringen.se/4ad776/contentassets/c95f0d78085c4e84b7829bc53164b3dd/20171201_handlingsplan2_smart.pdf

Läs gärna handlingsplanen som innehåller en bredd av åtgärder så som finansiering av små företags digitalisering, ökade medel till yrkeshögskola och en utredning för att korta tiden för miljötillståndsprövningen.

Vänligen,
Per

Per Stagnell
Biträdande enhetschef
Enheten för företag och företagande
Näringsdepartementet
SE-103 33 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 405 90 48
SMS: +46 72 508 64 02
www.regeringen.se

Jag skall nu läsa på ordentligt i svaret och se om detta skulle göra att jag omvärderar mitt påstående att; Staten kastar pärlor åt svin…  – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4622

Jag återkommer…

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Regeringens luftslott med industrikansler verkar ha gått i stå

Regeringens luftslott med industrikansler verkar ha gått i stå

Jag efterlyser en redovisning av vad som konkret har åstadkommits av regeringens fyra industrikansler, som regeringen med statsminister Löfven tillsatte 2015.


Jag har letat förgäves efter några konkreta bevis för vad som åstadkommits av regeringens utnämnda industrikansler. Vad de har berikat Sverige med verkar tyvärr vara dolt i ett mörker.  Men som vanligt är väl även fakta kring detta luftslott belagt med sekretesstämpel.

På regeringens hemsida kan man läsa följande uttalande av närings- och inovationsminister Mikael Damberg om behovet av förändring av Sverige som industrination.
”- Sverige är en industrination med många framgångsrika exportföretag som utgör ryggraden i den svenska ekonomin och är en förutsättning för vår välfärd. Men vi kan inte ta vår position som en ledande industrination för givet. Allt fler länder kan konkurrera högt upp i de globala värdekedjorna med avancerad produktion, forskning och innovation, säger Mikael Damberg.”
Läs mer om regeringens utnämnande av de fyra industrikanslers på regeringens hemsida.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/07/narings–och-innovationsministern-tillsatter-en-advisory-board-for-nyindustrialisering/

Jag skrev en artikel i jul 2015 om idén att med inrätta detta advisory board med rubriken; Staten kastar pärlor åt svin…   – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4622
I artikeln finns en hel del länkar till artiklar med kritiska röster mot inrättandet av advisory board, så jag behöver inte känna mig ensam i min kritik.

Jag kommer idag att tillskriva närings- och innovationsminister Mikael Damberg för att få en uppdatering över dagsläget för vad advisory board har tillfört Sverige på industrikartan, sedan starten 2015. Svaret från ministern kommer att redovisas på blåslampan.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Politiker och myndighetsbyråkrater gömmer sig i en mörk garderob

Politiker och myndighetsbyråkrater gömmer sig i en mörk garderob

Det blir svårare och svårare att syna arbetet inom politiken och myndighetssfären, de ansvariga kan utan att riskera något gömma sig i en mörk garderob.

Det är nästan omöjligt att få sin rätt prövad mot en politiker eller myndighetstjänsteman, detta oavsett hur grava fel som begåtts. Rättssäkerheten kan ifrågasättas. Detta tycks också bli mer och mer vanligt och tenderar att öka i både antal och graden av felen.

Det har skrivits spaltkilometer om fel, missbruk och oegentligheter som begås av politiker och byråkrater. Nu den 23 april skrevs en ledare i Vestmanlands Läns Tidning (VLT) av Joakim Broman med rubriken; ”Idag har ingen ansvar när kommunbyråkrater gör fel”. Tyvärr så är inte artikeln utlagd på webbsidan. Efterfråga artikeln på sidan; http://www.vlt.se/ledare-lib
I artikeln skrivs att det i praktiken är nästan omöjligt att dömas för tjänstefel. 2013 inkom nästan 8000 anmälningar. Endast 23 ledde till fällande dom.

Jag skrev en artikel i oktober 2012 med rubriken: Svenska Myndigheter skapar misstankar om oegentligheter bakom ordet sekretess – http://xn--blslampan-62a.se/?p=1937

Det första motståndet är att överhuvud få svar på sina frågor som ställs både verbalt och brevledes till de flesta organ inom det offentliga Sverige. Jag har vid ett flertal tillfällen anmält flera offentliga organ till Justitieombudsmannen (JO), och kan då märka ett visst uppvaknande av de berörda myndigheterna och offentliga organen.

Detta mörkande inom det offentliga Sverige stärker inte förtroendet bland medborgarna, vilket torde stå utom allt tvivel. Det är ett ökande av oegentligheter och missförhållanden i samhället i stället för tvärtom. Det enda vapen som medborgarna har är att alltid synliggöra missförhållanden.

ÖPPENHET ÄR VÅRT ENDA VAPEN OCH HOPP!

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar