Välkommen till Blåslampan Riks

Ödesfrågan för Sverige – men inte bara på valdagen den 9 september 2018

Ödesfrågan för Sverige – men inte bara på valdagen den 9 september 2018

För mig så är det ett enda ord jag har som mantra för att skapa välfärd och ständigt upprepar, nämligen JOBB, JOBB och återigen JOBB.
Jag menar att det är avsaknaden av reella JOBB som är roten till mycket ont i samhället, kanske det mesta av Sveriges problem. Därför är reella JOBB för folket, ödesfrågan att lösa.

Låt mig då också för tydlighetens skull definiera vad jag menar med JOBB. Min definition av JOBB är: ”En anställning som genererar ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster. Anställningen ersätts med en lön utan någon som helst inblandning av alla former och inslag av skattefinansierade subventioner.”
Om denna definition på JOBB följs, så kan man förstå att Sveriges verkliga arbetslöshetssiffror är något helt annat. Men få vågar se denna sanning i vitögat.

Det är viktigt att förstå vad som menas med ordet JOBB oavsett vems mun det kommer från. Det skiljer sig väsentligt beroende vem det kommer från. Betald sysselsättning benämns JOBB och är i dagens Sverige väldigt vanligt och bidrar inte heller till en ökad och positiv tillväxt.

Jag har under åren förfasat mig över hur de styrande av Sverige har misshandlat JOBB skapandet. Vi får flytta tillbaka många decennier för att kunna tala om ett seriöst JOBB-skapande. Detta oavsett vilken regering som har haft ansvaret. Naivt så trodde jag verkligen att det åtminstone, skulle bli ett bättre JOBB-skapande när vi fick några decennier med regeringsskifte från vänster till höger.

Men tyvärr så tvingades jag återigen bara se hur ”sysselsättningsskapandet” bytte skepnad, former och namn, som exempelvis Fas3 ”jobb” och det som också utlovades skulle bli färre myndigheter men blev tvärtom flera.

Min reflektion detta valår 2018, skiljer sig inte på något sätt från tidigare valår, samma grammofonskiva spelas om och om igen. Se min artikel valåret 2014 med rubriken; Mina personliga tankar och slutsummering – 3 dagar före valet 2014 – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4098
Löften och drömmar förs fram av alla partier, som exempelvis; bättre sjukvård, bättre åldringsvård, bättre skola, bättre infrastruktur, arbete åt alla et cetera. Varsågod, Sverige- paradiset till alla.

Vaffö gör di på detta viset? Vaffö e de på dette vise?

Precis som rumpnissarna i Astrid Lindgrens berättelse om Ronja Rövardotter så ställer jag och säkert många andra svenskar denna fråga, om mycket i samhället som vi tycker är felaktigt och konstigt.

Sverige sköter och döljer medvetet mycket av problemen med sina många egenkonstruerade respiratoråtgärder, vars enda syfte är hoppet,  om att landet i framtiden skall ha förmågan att andas själv och tillfrisknaden skall komma. Men tvärtom så ökar bara problemen och tornar upp sig i alla hörn och från alla väderstreck.
Känns några av dessa problemområden igen; otryggheten, polisen, äldrevården, sjukvården, skolan, integration, migration, bostadsbyggandet och inte minst mitt favoritområde, ett reellt JOBB-skapande.

Finns det då ingen lösning på problemen? Kanske inte för alla, och i vart fall inte IDAG och inte för alla samtidigt.

Jag menar att om de styrande av Sverige inte kan se vad huvudproblemet består av, är det då möjligt att lösa och rätta till problemen. Knappast!

Alla partier har sina egna patenterade idéer om hur Sverige skall få till ett aktivt och hållbart skapande av reella JOBB. Det ena förslaget efter det andra visar bara på hur illa ställt det är med ett seriöst och hållbart JOBB-skapande bland våra partier. Många idéer är ogenomförbara idéer och dras i riktning mot respiratorn.

Här några idéförslag från partierna på JOBB-skapande;
Liberalerna löser uteblivandet av JOBB med att införa enkla JOBB med lägre lön. Jag ställer mig direkt frågan – Hur de skall kunna försörja sig på en lägre lön utan statlig respiratorhjälp?
Socialdemokraterna löser JOBB problemet med att utöka alfabetet på arbetsförmedlingens hemsida med respiratoråtgärder A-Ö. Om inte allt löses med detta så kan man inrätta lämpligt antal nya myndigheter.
Vänsterpartiet säger sig skapa nya jobb genom kraftfulla satsningar på energiomställning, bostadsbyggande och infrastruktur för att Sverige ska gå före i klimatarbetet. Vi satsar på fler anställda i välfärden för att stärka kvaliteten i stället för att låta pengarna gå till vinster, är budskapet på deras hemsida.
Centerpartiet säger att småföretagarna är våra jobbskapare. Utan dem stannar Sverige. Men för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler och mindre krångel. Visioner utan att vara konkret.
Moderaterna skickar ut nya obegripliga dimridåer av JOBB-skapande. ”Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv.” skriver de på sin hemsida. Men vem kommer detta arbete från det undviker de att tala om?
Kristdemokraterna är i sin egen himmel och famlar efter vackra ord för hur Sverige skall få till ett JOBB-skapande, men inga konkreta förslag.
Miljöpartiet har massor av flummiga drömmar om JOBB, som exempelvis; Miljöpartiet vill införa utvecklingstid. – Det ska finnas fler vägar till jobb för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. – Bättre balans behövs mellan arbete och fritid!- flummet fortsätter men inget konkret hur och vilka JOBB som skall komma till med Miljöpartiet.
Sverigedemokraterna har tre profilfrågor på sin hemsida, nämligen; Äldrevård, Brottslighet, och Invandring. Tyvärr så hittar jag inte mycket som överhuvud handlar om JOBB eller JOBB-skapande på Sverigedemokraternas hemsida.

Jag noterar avsaknaden av det genuina intresset och fokuset från samtliga riksdagspartier på någon eller några konkreta och relevanta förslag på hur ett hållbart JOBB-skapande skall komma till. Tyvärr så känns det uppgivet och mörkt inför framtiden i Sverige för JOBB-skapandet från alla partier. Jag menar att så länge som vi inte har ordning på reella JOBB så kan aldrig Sverige lösa alla andra samhällsproblem som tornar upp sig.

Jag vet att de flesta partier har någon enskilt bra idé för ett bättre Sverige, även om jag tycker att deras dåliga lösningar eller inga lösningar alls överväger.  Självklart skall jag ändå göra min plikt den 9 september och lägga i den valsedel för det parti som jag anser har de minst dåliga idéer och lösningar, för ett framtida bra Sverige.

Lägg Din röst på det parti Du anser vara minst dåligt

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Västerås flygplats utan luft under vingarna

Västerås flygplats utan luft under vingarna

Västerås flygplats fortsätter sin ”kräftgång” och fortsätter att redovisa rejäla förluster utan att kunna erbjuda vad en flygplats skall göra för att vara värd att bära namnet flygplats.

Skattebetalarna i Västerås har under alla år sedan starten 1976 (Då öppnade SAS en linje till Köpenhamn) betalat årliga förluster som nu är uppe över en halv miljard, och till praktiskt taget ingen nytta.

De orter som är nåbar med flyg från Västerås flygplats  enligt deras hemsida den 5 augusti 2018 är; Stanstead utanför London, Alicante och Malaga. Alla tre resmål trafikeras av Ryanair. Det är dessa tre resmål som erbjuds resenärer från Västerås flygplats men inte alla dagar, flera dagar lyser information för avgångar och ankommande helt tom. Vilken valfrihet till flygorter som erbjuds Västeråsarna.

Bor man i Västerås så finns det ingen möjlighet att själv bestämma var jag skall flyga, tre orter finns att välja på, är man inte nöjd med dessa, då får man stanna hemma eller ta sig till en flygplats med ett tillfredsställande utbud av destinationer.

Ja, så här illa är det ställt om man skall flyga från Västerås flygplats!

Blåslampan har nu inför höstens val 2018 ställt skriftliga frågor vad de avser att göra med flygplatsen i framtiden, till samtliga politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Brevet med frågorna till partierna finns att läsa här. 7 maj 2018_Frågor Västerås Flygplats till samtliga politiska partier

Av sex partier har alla svarat utom ett, Sverigedemokraterna som är helt tysta, detta trots ett otal påminnelser som också har kvitterats av partiet.

Här följer svaren från partierna:
Hej.
Socialdemokraterna i Västerås slog på representantskapsmötet den 23/4  fast sina politiska riktlinjer för mandatperioden 2018-2022. I den slår man fast: ”Fullfölj den handlingsplan som gäller flygplatsen som staden fastslagit. Inga skattesubventioner ska gå till linje- eller charterflyg.”
Med vänlig hälsning
Socialdemokraterna i Västerås
______________________________________________________________

Kristdemokraterna i Västerås vill ha kvar Nya Västerås flygplats. Vi har varit drivande i att Staden skulle ha en långsiktig och hållbar lösning för flygplatsen under en längre tid då den tidigare osäkerheten bidrog till den negativa utvecklingen för flygplatsen. Det är mycket kontraproduktivt att försöka skala bort vissa delar av dagens verksamhet då det inte går att få bort kostnader annat än att genomföra en total nedläggelse av alla verksamhet i och kring flygplatsen och genomföra en exploatering av marken. Detta är något vi inte vill ha då vi är övertygade om att flygplatsen behövs och har betydelse för staden regionen. Flera av de senaste etableringarna i Västerås, såsom Amazon och Northvolt hade flygplatsen som en viktig pusselbit för sin etablering i staden. Rent samhällsekonomiskt tillför Västerås Flygplats, efter att bidrag etc. räknats av, 60 Mkr till stat, region och kommunen. Detta idag med den verksamhet som nu är där. Kan vi få den att växa en mer så ökar den samhällsekonomiska effekten. Vi ser många möjligheter med mer flygfrakt och reguljärflyg både inrikes och utrikes. Vi ser att med alternativa bränslen som kommer alltmer så löser vi de negativa miljöeffekterna och då behövs mer flyg för att avlasta trafiken på väg och andra trafikslag.
Kristdemokraterna i Västerås
Med Vänliga Hälsningar;
Joakim Widell

_______________________________________________________________

Hej Kjell
Du hittar Liberalernas ställningstagande angående flygplatsfrågan i vårt handlingsprogram på www.vasteras.liberalerna.se
MVH/Anna Lundberg, ordförande Liberalerna Västerås

_______________________________________________________________

Hej, jag ber om ursäkt att du inte har fått svar. Vänsterpartiet driver att inga skattemedel ska gå till flygplatsen. Det är en linje som vi har fört länge. Under denna mandatperiod har vi lyft flygplatsfrågan flera gånger i både fullmäktige och i media. Vi tycker inte att det är okej att fortsätta låta Västerås flygplats göra stora ekonomiska förluster samtidigt som äldreomsorgen och skolan är i behov av mer ekonomiska resurser. Skattemedel ska gå till västeråsarna, inte till att subventionera semesterresor med anti-fackliga bolaget Ryan Air. Vänsterpartiet har ingen ledamot eller ersättare i flygplatsstyrelsen utan har endast kunnat driva flygplatsfrågan i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Hälsningar
Anna Maria Romlid
Oppositionsråd (V)
______________________________________________________________

Hej Kjell
Här är svaret från Centerpartiet i Västerås, en del av vårt handlingsprogram.
Västerås flygplats är fjärde största flygplatsen i Sverige sett till antalet flygrörelser. Förutom kommersiella flygningar bedrivs bland annat pilotutbildning, ambulansflyg, helikopterflyg, organtransporter, brandflyg och allmänflyg. Det är inte är realistiskt att tro att en regional flygplats kan gå med ekonomisk vinst. Däremot finns det en stor samhällsekonomisk vinst av att ha en flygplats. Förutom att rädda liv består samhällsnyttan även av att flygplatsens brandfordon bistår Mälardalens brand- och räddningsförbund vid släckning av större bränder i närområdet.

Om flygplatsen läggs ner kommer flygandet inte att minska, resenärerna kommer istället att åka bil eller buss till andra flygplatser. En nedlagd flygplats kommer även kosta att driva under överskådlig tid, ungefär hälften av vad den kostar idag. Därutöver finns stora kostnader för att kliva ur ingångna avtal i förtid med företag som byggt upp sin verksamhet kring flygplatsen och kommunens hyresintäkter kommer minska.
Centerpartiet i Västerås vill behålla och ha en långsiktig plan för flygplatsens fortsatta utveckling. Vi vill ta vara på möjligheten att aktivt påverka omställningen till ett grönt flygande genom att med olika medel styra verksamheten till mer klimatvänligt flyg.
mvh
Magnus

______________________________________________________________

Visst har vi fått svar men att tyda vad de egentligen vill och betyder är inte helt enkelt, men det är väl det som är meningen. I vissa fall så får man leta på andra ställen för att bilda sig en uppfattning som är mest trolig. Det enda raka svar som kommit är från Västerpartiet. Tack för svaret!

Vid valet 2014 utlovade socialdemokraterna med ordföranden Anders Teljebäck att man skulle utlysa en folkomröstning där västeråsarna skulle få säga sitt om flygplatsens vara eller inte. Men det svek man.  Läs om detta och andra svek på blåslampan med rubriken – Västerås flygplats lockar fram både svek och lögner hos politiker – Finns att läsa på länk; http://xn--blslampan-62a.se/?p=4445

Blåslampan har flitigt skrivit många artiklar om Västerås flygplats och det ”slukhål” som tar skattemedel för alltid, som kanske skulle göra betydligt större nytta inom de områden som kommunen är satta att sköta för kommunmedborgarna på bästa sätt.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Reella JOBB skapas aldrig av det offentliga Sverige

Reella JOBB skapas aldrig av det offentliga Sverige

Semestertider och en sol med en värme som sällan får skådas i Sverige, men inte ens det verkar stoppa tillväxten i onödiga och för mig förhatliga statliga myndigheter.

Bilden ovan symboliserar för mig mycket av den svenska byråkratin, med oändligt långa rader av pappersbärare som tröttar ut både sig och medborgarna. Jag menar att denna form av sysselsättning är det som det nuvarande styret av Sverige till stor del ägnar sig åt när de klappar sig för bröstet och säger att så och många har fått eller kommer att få JOBB.

Många av de statliga och andra offentliga arbetsplatser är som skräddarsydda för ”pappersbärarna”, arbetet och arbetsplatserna är så mörklagda att det är inte möjligt att ens ha en tanke om någon kontroll på effektiviteten på ”pappersbärandet”.  

Jag skrev en artikel i april 2017 med rubriken; Kommuner och myndigheters mörkande fyller ”Elefantkyrkogården” till att bli överfull – Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=5372
Där påvisar jag delar av det bisarra med hur både statliga och kommunala myndigheter fullständigt drar ner en svart rullgardin över sin arbetsplats. Om någon skulle lyckas med att komma på de som missbrukar sitt ”pappersbärande” JOBB, så blir straffet i värsta fall ett skrivbord med samma lön som tidigare på den omtalade Elefantkyrkogården. I elefantkyrkogården sitter många av Sveriges tjänstemannaelit med titlar som exempelvis; landshövdingar och generaldirektörer.
Fint ska det va på Rosenbad.

När man ringer till Rosenbad så är det inte många gånger som telefonisten känner till personen man efterfrågar, man ifrågasätter om personen verkligen är anställd och tjänstgör på Rosenbad. När man väl kommer så långt att namnet är hittad, så finns det ingen telefon till vederbörande och emailadress saknas också. Så mörkret fortsätter även här, inget ljus på Rosenbad skall störa deras nya tillvaro.

Klart att Sverige inte kan ha det så här, något måste göras och det snabbt. Jag hänvisar till en mycket bra artikel av Rebecca  Weidmo Uvell med rubriken: En avvecklingslista för 2019 – Länk: https://uvell.se/2018/07/05/en-avvecklingslista-for-2019/
Jag rekommenderar att läsa artikeln med förslag till avveckling av myndigheter, självklart är det bäst att börja ta bort de som inte alls har en aning om varför de finns.

Sedan bör man skicka alla 21 länsstyrelser till de sälla markerna, det är faktiskt 2000 talet och inte 1634 när Axel Oxenstierna när länsstyrelserna inrättades, Hög tid att begrava dessa. Men sedan så har Rebecca Weidmo Uvell inte nämnt den kommunala byråkratin med deras myndigheter. Sedan har vi alla tusental av de närstående organisationer och föreningar som har nära släktband med etablissemanget. Så nog kan avvecklingslistan fyllas på, men Rom byggdes inte på en dag, även när det skall rivas.

Men sedan återstår vad man skall göra med eliten, Rosenbad måste byggas ut hundrafalt. Det är problem som visat sig när nu äntligen radiotjänst i Kiruna förmodligen går till graven. Men vad skall de dryga 300 anställda göra? De flesta har förmodligen inte access till ett rum i Rosenbad.
Nåväl känner jag de styrande rätt så är deras uppfinningsrikedom himmelsvid vad gäller att plocka fram sysselsättning även för dessa, som en del säger låtsasjobb.

Jag skrev en artikel i november 2017 när utredningen om hur radio- och TV avgiften skulle tas in, där jag förnöjt kunde skrika ut ordet ÄNTLIGEN.
Min artikel hade rubriken; Radiotjänst kanske på väg till himlen… – Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=5649

Något så vansinnigt som att sysselsätta mer än 300 endast för att skicka ut en avi för betalning av en förutbestämd avgift som skall betalas av alla som innehar en TV, ja det får man leta länge efter för att finna något liknande. Även i de mest hängivna kommunistiska länderna, men det är vårt problem.

Man med avvecklingen slipper vi skattebetalare också betala för pejlare som springer i trädgårdarna för att hitta ”bovarna”, som har TV men ingen licens. Det som tidigare har sysselsatt mer än 300, kan nu kanske göras av en man eller kvinna en gång varje år med några timmars programmering. Det kan man kalla effektivitet.

Jag var en ivrig pådrivare av en avveckling av den statliga myndigheten Invest Sweden vars uppgift var att få utländska investerare till Sverige. Självklart redovisades under åren inget resultat men mycket pengar gick till spillo: Jag var extra intresserad och blev också kontaktad när de skulle etablera ett kontor i Kina. När sedan oegentligheterna på Kinakontoret avslöjades så lade regeringen ner hela myndigheten. En mycket tråkig historia för Sverige och även Kina.
Läs mitt farväl till begravningen av Invest Sweden i en artikel i januari 2013 med rubriken; Farväl Invest Sweden – Länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=2206

Självklart så är dessa bara några exempel på myndigheter som inte fyller någon egentlig NYTTA. Fler finns i Uvells avvecklingslista –  https://uvell.se/2018/07/05/en-avvecklingslista-for-2019/ 
Det är ändå bara toppen på ett ofantligt isberg. Därför är det av största vikt att ständigt påvisa vansinnet och därmed hoppas att något gott kan komma ut av det.

Hur svårt kan det vara att förstå vad som är roten till det onda?
För att citera rumpnissarna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter; ”Vaffö?gö vi på dette vise” kanske de ansvariga i Sverige istället borde försöka besvara den eviga frågan; ”Vaffö e de på dette vis”.

Mina bäste regeringsansvariga för Sverige följ budskapet i en sång av Galenskaparna och After Shave, då blir det bra. ”Det ska va gôtt å leva, annars kan det kvitta! Fint å leva, annars kan det kvitta; lätt å leva, annars kan det kvitta” och ”spring inte runt och vela – då sabbar du det hela!”.

Eftersom det är val i höst så skall dagens styrande och alla kommande folkvalda ställas mot väggen med hopp om svar och ändring på medborgarnas frågor, svaren skall alla väga i vår guldvåg innan vi lägger i röstsedeln. Vilka som vi anser är minst dåliga på att sköta Sverige.

Granskning, visselblåsare och en tänd blåslampa måste alltid fortsätta att värma baken på de styrande!

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

 

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar