Välkommen till Blåslampan Riks

Arbetsförmedlingen är ett enda stort skämt…

Arbetsförmedlingen är ett enda stort skämt…
                                
Arbetsförmedlingen fortsätter sin kamp om överlevnad och som tenderar att bli hetare och hetare tills bomben väntas brisera. Tills dess fortsätter skandalerna som vanligt inom myndighetens väggar.

Det duggar tätt fram nya missförhållanden och oegentligheter i ljuset, och som öppet visar på häpnadsväckande inkompetens och mygel av olika grader inom myndighetens väggar.

Nyligen kom det en rapport från Riksrevisionen om arbetsförmedlingen som till många delar visar på brister och märkligheter hos arbetsförmedlingen. Läs rapporten här:
http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Arbetsformedlingens-Forberedande-och-orienterande-utbildning-leder-till-lagre-arbetsinkomster/

En annan artikel med kritik är från Rebecca Weidmo Uvell på hennes blogg med rubriken:
Ta bort Arbetsförmedlingens rätt att sekretessmärka allt. Citat från bloggen gällande AF.
‚ÄĚArbetsf√∂rmedlingen har satt i system att obstruera n√§r vi i media vill granska dem, ofta genom att by default sekretessm√§rka allt. Nyss p√•stod de i ett mail att de inte vet hur en stadsdelsn√§mnd f√•r ut sina l√∂nebidrag. Detta √§r absurdt. Jag har dessutom k√§llor p√• polisen som vittnar om att Arbetsf√∂rmedlingen inte samarbetar utan sekretessm√§rker allt de kan. Gentemot en annan myndighet. √Ąndra skrivelsen s√• att Arbetsf√∂rmedlingen bara f√•r maska personnummer och dylikt i dokument som partial sekretess men i √∂vrigt m√•ste bist√• f√∂r att underl√§tta granskningar.
Man kan skydda m√§nniskors och f√∂retags integritet utan att f√∂rhindra den granskning av skattemiljarder som √§r n√∂dv√§ndigt. Just nu missbrukar myndigheten sitt informations√∂vertag gentemot vanliga m√§nniskor genom att kr√•ngla s√• de flesta ger upp. Om man som f√∂retag tar emot l√∂nebidrag och d√§rigenom √•sidos√§tter konkurrensregler i n√•gon m√•n eftersom deras konkurrenter inte har samma l√•ga personalkostnader, vilket kan avg√∂ra anbud i offentliga upphandlingar vinner, ska denna information vara √∂ppen. Inte sekretessm√§rkt. Idag g√•r det inte att f√• ut en enda rad om vilka f√∂retag som f√•r l√∂nebidrag med h√§nvisning till sekretess.‚ÄĚ

En annan granskande och avsl√∂jande artikel om Arbetsf√∂rmedlingen och generaldirekt√∂ren √§r inf√∂rd i Expressen 13 oktober 2017 med rubriken: Generaldirekt√∂rens 194 resor med privatchauff√∂r ‚Äď L√§nk: https://www.expressen.se/nyheter/generaldirektorens-194-resor-med-privatchauffor/

En ytterligare artikel kommer fr√•n organisation bl√•eld och har rubriken; Arbetsf√∂rmedlingens generaldirekt√∂r skapar svarta rubriker ‚Äď med ett collage av svarta rubriker.¬†L√§nk: https://blaeld.org/2017/09/04/arbetsformedlingens-generaldirektor-skapar-svarta-rubriker/

Själv har jag skrivit många artiklar om i mitt tycke denna skandalmyndighet och kämpat för att få den förpassad till de sälla jaktmarkerna. Jag menar att det är en totalt onödig myndighet, jag menar att den rent ut är skadlig och som därmed fått verka kvar alldeles för länge.
Jag skrev i maj i √•r en artikel med rubriken, Arbetsf√∂rmedlingen b√∂r snarast f√∂rpassas till graven –¬†http://xn--blslampan-62a.se/?p=5412

Mitt krav ovan om Arbetsförmedlingens hädanfärd lyser nu bara starkare och starkare.

Dagens industri skriver den 11 oktober att regeringen nu är beredd att sparka generaldirektören Mikael Sjöberg efter den senaste tidens avslöjanden.
En sådan åtgärd hjälper inte mycket, det finns gott om nya personer som vill komma in bakom dessa dunkla och sekretessbelagda väggar och under en tid utnyttja smörgåsbordets möjligheter att berika sig och sina vänner.

Den 25 augusti 2013 skrev jag en artikel med rubriken; Anställningsklockan klämtar nu för osannolik generaldirektör för arbetsförmedlingen Рhttp://xn--blslampan-62a.se/?p=3069
Då gällde det Generaldirektören, Angeles Bermudez-Svankvist, hon sparkades senare men fick därefter en ny anställning i statens tjänst hos Migrationsverket.
Jobbet på Migrationsverket var skräddarsytt för henne. Tjänsten hade inte annonserats ut och ingen annan kunde således söka den.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Frågor till högst ansvarig i kommunerna i Västmanland om hur de skall förbättra företagsklimatet

Frågor till högst ansvarig i kommunerna i Västmanland om hur de skall förbättra företagsklimatet

Med anledning av artikeln: Västmanland har ökenklimat…http://xn--blslampan-62a.se/?p=5618  så har vi idag skickat förfrågan till kommunens högst ansvariga att besvara nedanstående 3 frågor.

Frågorna har idag skickats till kommunstyrelsens ordförande i nedanstående kommuner.

Västerås
Surahammar
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Arboga
Skinnskatteberg
Fagersta
Norberg
Sala

  1. Vad är orsakerna till att Er kommun fortsätter att placera sig på den nedre halvan i rankingen av företagsklimatet 2017 i Sveriges samtliga 290 kommuner?
  2. Finns det någon av de 5 rankingfaktorerna som Ni anser vara felaktigt bedömd vad gäller Er kommun?
  3. Vilka åtgärder tänker Er kommun sjösätta för att förbättra rankingen

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Västmanland har ökenklimat…

Västmanland har ökenklimat…

Återigen så utmärker sig Västmanlands län som ett av de sämsta länen i den årliga rankingen av företagsklimatet som utförs av Svenskt näringsliv. Ett riktigt ökenklimat.

Så här ser årets ranking ut för samtliga 10 kommuner i Västmanlands län.

Kommun
Plats 2017
Plats + –
Plats 2016
Norberg
289
-22
267
Fagersta
286
-14
272
Skinnskatteberg
281
+9
290
Sala
271
-17
254
Kungsör
265
+21
286
Surahammar
252
-64
188
Köping
221
+17
238
Arboga
177
-29
148
Västerås
124
-78
46
Hallstahammar
96
-37
59

Illa för Västmanlands län att återigen placera sig i bottenskiktet. Av länets 10 kommuner så är det bara tre kommuner som förbättrat sin placering. Kungsör, Köping och Skinnskatteberg har förbättrat sina placeringar med några pinnhål. Tyvärr så har 7 av 10 kommuner försämrat sina placeringar och det rejält, värst av dessa är Västerås kommun som halkat ner 78 placeringar, ner till plats 124.
Skinnskatteberg har lämnat över sista platsen nummer 290 till Pajala.
Läs hela rankingen från 2009-2017 här: http://www.foretagsklimat.se/ranking

Det är lättare att förstå orsaken till varför det inte växer och frodas i öknen, än hur det kan förhålla sig att en del kommuner år efter år placerar sig på den nedre halvan av rankinglistan.
Om det råder torka i öknen så är det också torka i många kommuner vad avser att locka till sig entreprenörer och företagare, och inte minst att försöka hålla en acceptabel nivå på det företagsklimat som skall hjälpa till att behålla de företag som redan finns.

Men många av orsakerna kan säkert hittas i bland annat den kommunala byråkratin, inkompetens, systemfel, tankefel, okunskap, et cetera, det som aldrig berörs och beaktas i den undersökning som ligger till grund för rankingen.

Jag skrev en artikel i mars 2014 med rubriken; V√§stmanland har frusit fast i Sveriges bottenliga av f√∂retagsklimat ‚Äď
länk: http://xn--blslampan-62a.se/?p=3641
Tyvärr så kan jag inte ens förnimma någon islossning sedan dess, som inger en positiv förhoppning om förbättring för kommunerna i Västmanland.
Jag kan bara upprepa mitt: Varför?
Men att få ett svar på denna för mig obegripliga fråga, av kommunerna i Västmanland verkar vara lika omöjligt som att förbättra företagsklimatet.
Men det är dags att återigen ställa frågan till de 10 kommunernas regeringschefer, och se om någon känner sig redo att försöka besvara frågan.
Svar eller inte svar kommer att redovisas på bloggen.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar