Välkommen till Blåslampan Riks

Medborgarlön i Sverige kanske bättre än dagens dolda nödhjälpslöner…

Medborgarlön i Sverige kanske bättre än dagens dolda nödhjälpslöner…

Medborgarlön kan  vara bättre än dagens nödhjälpslösningar för alla som inte har ett reellt JOBB eller helt enkelt inte kan klara sin basala försörjning.

Finland har i januari 2017 infört en medborgarlön som ett försök på två år, som därefter skall utvärderas. Det är ett begränsat försök som genomförs, där 2000 arbetslösa får 5600 kronor skattefritt  insatt på sitt konto varje månad. Det är med stort intresse som jag följer utvecklingen och resultatet av detta försök i Finland.

Nödhjälpsarbete som kom på 1920-talet efter första världskriget menar jag finns kvar idag 2018, men självklart i andra tappningar.  En stor skillnad mellan efterkrigstidens nödhjälpsarbete  och dagens är att det idag inte alls är kopplat till något arbete som skapar NYTTA. Utöver avsaknaden av ARBETE som är kopplat till NYTTA, så har man bytt namn otaliga gånger. Namn som förekommit är exempelvis; Beredskapsarbete, moderna beredskapsarbete, moderna beredskapsjobb i staten, FAS3, nystartsjobb, det senaste som kom bara för någon vecka sedan var etableringsjobb, men med säkerhet inte det sista. Denna namnuppräkning kan fortsätta i all oändlighet.

Arbetsförmedlingen har på sin hemsida en rubrik som heter Stöd och insatser A-Ö, där kan man finna otaliga mängder av 2018 års nödhjälpsarbeten. Länk;https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-A-O.html
Kärt barn har många namn.

Jag skrev en artikel tidigare med rubriken Sveriges nödhjälpsarbeten från 1920-talet fortsätter 2017 och ökar…, Länk; http://xn--blslampan-62a.se/?p=5665
Artikeln visar på mer fakta kring nödhjälpsarbeten i gamla tider, och den NYTTA som dessa arbeten tillförde samhället på flera plan.

Jag hävdar bestämt att arbetsförmedlingens lista Stöd och insatser A-Ö, bara är ett sorgligt bevis på Sveriges misslyckande med att skapa behövda JOBB, och som tillför den NYTTA, som landet ständigt är i behov av. Reella JOBB som ständigt måste tillföras för att kunna få en sund och kontinuerlig ekonomisk utveckling.

Men det som är mest negativt med dagens svenska sysselsättningspolitik i förarsätet, är den möjlighet till fusk och oegentligheter. Jag menar att fusk och oegentligheter får en enorm växtkraft, genom den ogenomträngliga djungeln av alla stöd och bidrag. I många myndigheter där det administreras olika stöd och bidrag, både till företag och privatpersoner så förekommer det fusk och oegentligheter. Det har under decennier avslöjats många skandaler som ändå får ses som enbart toppen på ett isberg av den verkliga sanningen.
Några av de senare upptäckta myndighetsskandalerna är exempelvis; Fastighetsverket; https://www.svt.se/nyheter/inrikes/misstankt-korruption-pa-fastighetsverket-detta-har-hant och IT-skandalen på Transportstyrelsen; https://www.svt.se/nyheter/inrikes/14669816

Detta är bara några fåtal exempel på avslöjanden i några av de drygt 500 myndigheter som finns i Sverige idag 2018. Utöver dessa så finns det 290 kommuner i landet, där det finns gott om liknande exempel på fusk och oegentligheter. Till dessa skall man även plussa på med alla närstående organisationer som tillhör det officiella Sverige.

En aldrig sinande svans av skrupelfria företagare föds i Sverige, mycket genom dessa stöd och bidrag som är medborgarnas skattepengar. Det handlar om nya företag som startas upp inom de många skattefinansierade områden som vård och omsorg, men även utbildningsområden. Ett annat område som under senare decennier har varit attraktivt för privata företagare är alla områden som ligger nära arbetsmarknaden, där arbetsförmedlingen har huvudansvaret.
Här saknas det inte idérika företagare som mycket snabbt finner nya affärsmöjligheter med snabba och stora vinster, bland alla av arbetsförmedlingens Stöd och insatser A-Ö.

Sveriges arbetsmarknad och politik av idag, för mig osökt till en sannberättelse som hände i Grekland, när det stora sjukhuset blev begåvad med en trädgårdsmästare.
En släkting till sjukhuschefen fick en dag erbjudandet att bli sjukhusets trädgårdsmästare och basa över de arbetare han behövde för skötseln, han fick själv sköta anställningen. Han antog erbjudandet efter att ha blivit övertygad att det inte hade någon som helst betydelse att han inte hade den utbildning, som jobbet egentligen krävde. Efter tjugo år därefter så basade trädgårdsmästaren över 18 anställda trädgårdsarbetare. En riktigt stor avdelning hade det blivit efter 20 år, däremot så var trädgården inte större än första dagen han tillträdde sin befattning. Den hade fortfarande bara två ynka rabatter framför sjukhusentrén, med några fåtal vackra blommor som krävde bevattning och ett i övrigt kärleksfullt omhändertagande.

Låt oss slippa denna variant av trädgårdsmästare i Sverige!

Jag menar att en medborgarlön rätt utformat kan ha en del poäng, en poäng är att det med automatik också bör bli färre möjligheter till fusk och oegentligheter. Detta utvecklar jag i en artikel med rubriken; Fel bidrag = Mer korruption, mutor, fusk och bidragsberoende. Länk; http://xn--blslampan-62a.se/?p=5533
Självklart så finns det både fördelar och nackdelar med en medborgarlön, men tanken är ändå så pass intressant att det seriöst bör undersökas mer.

Det är nu hög tid att ändra Sveriges kurs från bidrag och stöd till JOBB och egenskapad LÖN.    

Jag menar att Sverige snart har passerat sitt BÄST FÖRE DATUM och därför blir det allt svårare att ändra kurs.

Tummen ner 2018 för Sveriges reella JOBB- kapitulation

Ett passande citat här är; ”Man kan inte styra vinden – men man kan ändra seglen”

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | 1 kommentar

ALMI – en KATASTROF för framtidens ekonomiska tillväxt

ALMI – en KATASTROF för en hållbar ekonomisk tillväxt 

Jag menar att det i många fall kan vara en katastrof för ett framtidens tillväxtföretag att komma till denna statliga aktör. Detta främst genom den totala inkompetens i globala affärer som präglar organisationen.

Så beskrivs ALMI på regeringens hemsida; ”Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera företagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.”
Det är vackra ord men ett slag i luften när man som företagare kommer i kontakt med organisationen för att tro sig kunna få professionella råd.

Jag har personligen haft många kontakter med denna statliga aktör, utan att ha träffat på så många professionella företagsrådgivare, vilket bör vara deras huvudområde. Jag har också försökt att skaffa mig en uppfattning om organisationen genom att ha deltagit i deras seminarier och företagsmöten. En mycket sorglig samling av epitetet professionella företagsrådgivare.
Ett synligt bevis för detta var när jag praktiskt testade av deras råd och kunskaper i ett verkligt projekt med en gigantisk världsomspännande potential. Förfrågan till ALMI om projektet var enbart av rådgivande karaktär och utan några finansiella aspekter.
Efter ett flertal presentationer och begäran om ALMI:s utlåtande skriftligt kom deras svar efter några påminnelser. En del av deras svar citeras nedan; ”Vi har inte möjlighet eller kompetens att bistå i detta världsomspännande projekt”.
Detta hände för ett tiotal år sedan och det aktuella världsomspännande projektet är i full gång i ett annat land och har idag 2018 mer än 100 000 anställda.

Idag 2018 har nu ALMI begåvats med ytterligare mandat för att bistå med råd till just de företag och entreprenörer som har ett internationellt fokus. ALMI skall med andra ord bli en internationell affärsrådgivare till svenska företag och entreprenörer.
Det man för ett tiotal år sedan själva insåg och erkände, nämligen att deras brist på internationella kunskaper och affärserfarenhet, har nu fått ett nytänkande.

Jag är inte ensam om att kraftigt kritisera ALMI, och ifrågasätter hela deras existens och menar att deras samlade brist på kompetens inom det område som är deras uppdrag kan vara en direkt fara för företag och entreprenörer med globala tillväxtmöjligheter.

Jag har sett flera exempel på liknande organisationer som hålls under armarna av staten och direkt kan vara förödande för den hjälpsökande entreprenören. Som exempel vill jag nämna Business Sweden (f.d. Exportrådet) som jag har träffat på i många länder med tvivelaktiga resultat. Ett verkligt skräckexempel är det nu begravda Invest in Sweden Agency som på många sätt har varit en stor belastning för Sverige både ekonomiskt och PR mässigt.

Invest Sweden gick i graven den 1 januari 2013, självklart mot sin vilja. Detta efter för många ”heta” avslöjanden om bland annat ineffektivitet och ekonomiska oegentligheter. Läs allt om SvD Näringslivs granskning av Invest Sweden som till slut blev för mycket för regeringen; https://www.svd.se/invest-sweden-laggs-ned

Läs om mitt farväl till Invest Sweden; Farväl Invest Sweden – http://xn--blslampan-62a.se/?p=2206  

Att generaldirektören för Invest Sweden också var styrelseordförande i ALMI kanske ger ytterligare obehagliga vibbar kring denna typ av statliga organisationer och myndigheter.

Jag är oerhört kritisk mot den kapitalförstöring som sker av svenska myndigheter och organisationer med nisch affärsrådgivning till entreprenörer och företag. Jag ser dessa mer som täckmantel för att skapa sysselsättning för deras medarbetare. Dessa organisationer och myndigheter är också föremål för särskilt många oegentligheter, där det som kommer fram i dagen, bara är toppen på ett isberg.

ALMI är för mig inte bara en ineffektiv organisation som inte kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt och framgångsrikt sätt med positivt resultat. Snarare låser de upp födelsen av framtidens möjliga storföretag, genom sin avsaknad av affärskompetens och en gedigen grund i entreprenörskapets värld.

Jag efterlyser en oberoende professionell utredning om ALMI:s nytta och skada och en öppen redovisning på vilka konkreta resultat som åstadkommits sedan starten 1994.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

JOBB i liberalernas Sverige 2018…

JOBB i liberalernas Sverige 2018…

Jag ryser och rasar när jag hör och läser om liberalernas förslag hur JOBB skall skapas i Sverige 2018 och framåt. Liberalernas lösning till ett 
jobbskapande stavas med ”Enkla JOBB”.

I en debattartikel den 16 februari i Västmanlands Läns Tidning med rubriken Västmanland kan få 2500 fler jobb, som skrevs och undertecknades av tre liberala politiker. Länk till artikeln: http://www.vlt.se/opinion/debatt/liberalerna-lagre-lon-och-enklare-regler-ger-fler-jobb

Jag bara undrar hur dessa 2500 ”Enkla JOBB” som utlovas av liberalerna bara i Västmanlands län skall avlönas och av vem. Vilken typ av ”Enkla JOBB” avses?
Skall dessa ”Enkla JOBB” ha sin egen bärighet så att anställningarna kan försörja arbetstagarna?

Det finns många frågor kring att ställa sig kring liberalernas förslag om ”Enkla JOBB” och nog bör besvaras av idégivarna liberalerna.

Förslaget från liberalerna om ”Enkla JOBB” tar bara Sverige ytterligare ett steg mot den förödande JOBB-politik som jag benämner ”Tvätta fönster åt varandra”. Denna politik menar jag redan har pågått i Sverige i många decennier, och med en kraftfull expansion och negativt utfall.

Myndigheten Arbetsförmedlingen har redan lagt beslag på alla bokstäver i hela svenska alfabetet med bidrag och stödåtgärder benämnd – Stöd och insatser A-Ö – Länk: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Stod-och-insatser-A-O.html

Tummen (Röd ilsken gubbe) ner för liberalerna som verkar vara så naiva att de tror på att skapandet av ”enkla JOBB”, med lägre lön kommer att lösa Sveriges långsiktiga problem med frånvaron av reella JOBB.      

Så här kan vi inte ha det liberalerna!

Liberalerna skall tillskrivas för att få chansen att närmare förklara och precisera allt kring deras förslag av JOBB-skapande med ”Enkla JOBB”. Jag kanske har missat själva poängen och vill därför vara säker på varför jag inte förstått det geniala med idén.

Sverige behöver skapandet av reella JOBB, både enkla och svåra men till nytta och behov för alla.
JOBB som går att leva på från A-Ö.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar