Välkommen till Blåslampan Riks

Efter valet – Vänster eller Höger i Sverige?

Efter valet – Vänster eller Höger i Sverige?

Valet i Sverige är över,  och nu utropar sig både Vänster och Höger sidorna sig som segrare. Men med lite olika meningar vilka som tillhör respektive sidor.

Om röran och oredan var stor före valet så är den minst sagt kaotisk efter valet. Ingen av de åtta partierna vet om man skall prata och definitivt inte med vem man skall föra samtal om det kommer på tal. Bedrövligt och oanständigt!

Jag har många gånger skrivit om vad jag menar är grunden för ett framåsträvande och välmående Sverige, nämligen Reella JOBB. Lösningen är inte den nu härskande respiratorsysselsättningen som jag menar finns och mest har sitt ursprung och härskar på vänstersidan. Denna respiratorsysselsättning  har nu i fyra år byggts ut till gigantiska höjder, vilket gör det svårt, nästan omöjligt att avveckla.

Eftersom jag är en hängiven fanatiker av Sveriges nödvändighet med en framgångsrik export, så har jag mest lyssnat på vilken sida av vänster-höger som jag kan lita mest på i detta fall. Eller rättare sagt den sida som är minst dålig på att säkra en framgångsrik exportindustri, av den skärva som idag 2018 finns kvar i Sverige.

Sverige och dess exportindustri kan aldrig leva på myndigheter, även om det finns exempel på att byråkrattjänstemän har försökt sig på att exportera myndigheten arbetsförmedlingen till Ryssland.

Det enda resultatet efter detta exportprojekt enbart är en dränering på svenska folkets plånbok på deras skattepengar. Detta hände i Västmanlands län och initierades av arbetsmarknadsdirektören, chef för den nu avvecklade länsarbetsnämnden.

Tyvärr så är detta ett av många exempel på vansinnet inom den svenska myndighetssfären som bara växer och växer. Många myndigheter är så överdimensionerade med folk att man helt enkelt ryms inom de gamla väggarna. En otrolig expansion av nyanställningar, som till stora delar får ses som sysselsättningar, ser ut att fortsätta i samma accelererande takt som under de senaste decennierna.

Så nu skall Sverige återigen fyra år tvingas se problemen torna upp sig inom område efter område, detta oavsett vilken sida som kommer att styra landet.

Boxningsmatchen om regeringsmakten kan nu börja.

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Mina varmaste export och tillväxthälsningar

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Bidragsfusket eskalerar lavinartad

Bidragsfusket eskalerar lavinartad

Trots ett gediget utvecklat bidrags Sverige sedan flera decennier tillbaka och som rätteligen borde avta, men istället så fortsätter bidragen att växa lavinartat. Med ett växande bidragssystem så kommer ofelbart och skyndsamt mera fusk och oegentligheter.

Sverige har skapat nya former av 1930-talets beredskapsarbete, utan nämnvärda arbetsinsatser. Ända sedan arbetsmarknaden började svikta rejält och de styrande insåg att storhetstiden som en ledande industrination inte längre existerade, startade den staliga JOBB-respiratorn. Från början var nog dessa respiratoråtgärder på arbetsmarknaden tänkta som temporära, men med tiden övergick de till att bli mer och mer permanenta.

Det mesta av den skattefinansierade sysselsättningen som skapas idag, utgörs av både direkta och indirekta bidrag och finns att tillgå för både privatpersoner och företag. Det är en gedigen samling med sofistikerade system som ryms inom denna makabra sysselsättningsfabrik.

Läs några av mina tidigare artiklar nedan kring detta ämne.
Fel bidrag = Mer korruption, mutor, fusk och bidragsberoende – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5533 – Mera Bidrag – Mera Fusk – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4922
Arbetsförmedlingen – Den KATASTROFALA Bidragsförmedlingen – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5115  Bidragsrespiratorn  riskerar att öka på korruption och nepotism. Läs artikeln med rubriken: Nepotismen breder ut sig i det svenska samhället – 23 feb 2012 – http://xn--blslampan-62a.se/?p=835

Bara kontrollsidan för detta gigantiska ekonomiska bidragssystem kräver en enorm apparat av kontrollorgan, men trots detta är det ändå bara toppen av ett isberg som kommer fram i dagen.
Men det ger mycket respiratorsysselsättning och låg arbetslöshet till glädje för statistiken.

Ansvaret för denna sysselsättningsrespirator, som blåser ut bidragspengar till ett omättligt svart hål, ligger helt på på de politiskt ansvariga.

Med fyra förlorade år med en av de svagaste regeringar som Sverige haft under många decennier, så är mitt hopp nu på förändringar, med en ny stark regering med handlingskraft, som kan vända på den negativa utvecklingen.

Sveriges behöver en frisk tillväxtgenerator – inte en bidragsrespirator

Sverige behöver tillväxt genererad av egen kraft – inte bidragskraft

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | 1 kommentar

Valet är över… men RÖRIGT OCH SKÖRT

Valet är över… men RÖRIGT OCH SKÖRT

Valet är nu över och vardagen börjar och löften skall börja levereras. Men det känns lika skört som en såpbubbla som kan spricka vid minsta vindpust eller beröring.

Inget av de åtta partierna i valet anser sig vara förlorare, utan det finns bara vinnare om man får tro dem själva. Ingen vill visa sig svag och särskilt ödmjuk mot väljarna. Nu återstår bara kampen om vem som skall ta vem, och vem som skall prata med vem, och om man skall prata överhuvudtaget.

En skör bubbla som kan spricka av den minsta lilla vindpust.

Sverige lever och verkar i en öppen värld, med alla dörrar vidöppen och därmed utsatta för alla världens länder med deras konkurrensförmåga, detta helt utan fallskärmar skyddsutrustning. Detta är ett faktum och det måste vi förhålla oss till, därför desto större anledning att fokusera insatser på företagens förmåga att klara av den konkurrensutsatta exporten.

Det är med stor spänning jag och alla väljare följer och ser hur det kommande styret av Sverige kommer att se ut. Oavsett vilket regringsstyre det blir så skall infriandet av alla avgivna löften infrias.

Men det torde inte bli så mycket annorlunda de nya fyra åren, oavsett vilken regering som Sverige slutligen blir varse. Senaste mandatperiodens fyra år får betraktas som mer eller mindre förlorad.

För mig känns valet som ett hönshus med en vänster och högeravdelning, precis det jag skrev om före valet med rubriken; Valet 9 september i Sverige – Vänster eller Höger – Läs: http://xn--blslampan-62a.se/?p=5953

Tuppfäktningen kan börja!

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar